Datum stupanja na snagu: 26. listopada 2020

Sadržaj: Prikaži sve teme

 1. Prikaži teme za opći opis Ugovora o uslugama internetskog bankarstva banke Marquette Capital Bank (ovaj "Ugovor")
 2. Prikaži teme za usluge internog prijenosa
 3. Prikaži teme za usluge plaćanja računa
 4. Prikaži teme za mrežne usluge na moru (e-pošta i mobilni prijenosi)
 5. Prikaži teme za žičane prijenose
 6. Prikaži teme za upozorenja o internetskom bankarstvu
 7. Prikaži teme za postupke rješavanja pogrešaka za potrošačke račune
 8. Prikaži teme za dodatne odredbe primjenjive samo na račune malih tvrtki
 9. Prikaži teme za odricanje od jamstava, ograničenje odgovornosti i naknadu štete
 10. Prikaži teme za ostale uvjete i odredbe

1. Opći opis Ugovora o uslugama internetskog bankarstva banke Marquette Capital Bank (ovaj "Ugovor")

A. Što pokriva ovaj sporazum

Ovaj je ugovor između svakog vlasnika računa koji ispunjava uvjete, osobe koja se prijavljuje za račun koji ispunjava uvjete ili ovlaštenog predstavnika imenovanog ili ovlaštenog za mrežni pristup u ime druge osobe („vi“ ili „vaš“) i Marquette Capital Bank. Ovaj Ugovor uređuje vašu upotrebu bilo kojih internetskih ili mobilnih bankarskih usluga koje održava Marquette Capital Bank i kojima se pristupa putem MarquetteCapitalBank.com pomoću osobnog računala ili mobilnog uređaja, uključujući pametni telefon, tablet ili bilo koji drugi prihvatljivi ručni ili nosivi komunikacijski uređaj (" Usluga (e) ”).

Prema uvjetima ovog Ugovora~, možete koristiti Usluge za dobivanje financijskih proizvoda i usluga, pristup i pregled podataka o računu te, za određene račune, elektroničko premještanje novca i obavljanje ovlaštenih transakcija, za prihvatljive potrošačke i male poslovne račune Marquette Capital Bank i pridružene račune povezane sa Uslugom , poput onih u Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“Merrill”).

Kad se koristi u Sporazumu, izraz "malo poduzeće" uključuje pojedinačne poduzetnike, poslovne subjekte koji nisu potrošači i pojedinačne vlasnike poduzeća, osim ako kontekst ne navodi drugačije. Ako ste mali poslovni korisnik, dodatni ili drugačiji uvjeti i odredbe primjenjivi na Usluge, kao i dodatne Usluge dostupne isključivo malim poslovnim kupcima, uključeni su u Dodatak o poslovnim uslugama, koji je dio ovog Ugovora.

Kada prvi put postavite svoj mrežni / mobilni ID, povezat ćemo sve vaše prihvatljive banke Marquette Capital~ i pridruženi računi, uključujući zajedničke račune. Ako kasnije otvorite dodatni račun koji ispunjava uvjete, povezat ćemo vaš novi račun sa Uslugom, osim ako nam ne kažete da to ne činimo. Ako kontekst ne navodi drugačije, "povezani računi banke Marquette Capital" ili "povezani računi" odnose se na sve vaše račune kod banke Marquette Capital Bank~ i njegove podružnice povezane s Uslugom.

Kada je vaša Usluga povezana s jednim ili više zajedničkih računa, možemo postupati prema usmenim, pismenim ili elektroničkim uputama bilo kojeg ovlaštenog potpisnika.

Imajte na umu da neke od Usluga možda neće biti dostupne pri korištenju određenih digitalnih uređaja ili aplikacija. Na primjer, neke funkcije mogu biti dostupne na mreži putem osobnog računala, ali nisu dostupne putem naše mobilne aplikacije.

B. Prihvaćanje sporazuma


Kada se prijavite, prijavite, aktivirate, preuzmete ili koristite bilo koju od Usluga opisanih u ovom Ugovoru ili ovlastite druge da to čine u vaše ime, ugovarate sve Usluge opisane u Ugovoru i pristajete na to da vas obvezuju uvjeti i uvjete cijelog Ugovora, kao i bilo koje uvjete i upute koji se pojavljuju na zaslonu prilikom registracije, aktiviranja ili pristupa Uslugama.

C. Odnos prema drugim sporazumima

Na vašu upotrebu Usluga mogu utjecati i vaš Ugovor o depozitu i otkrivanja podataka, uključujući primjenjivi raspored naknada („Ugovor o depozitu“) ili drugi ugovor s nama za vaše povezane račune banke Marquette Capital Bank i / ili ugovor s našim povezanim osobama za vaši pridruženi računi povezani sa Uslugom, uključujući vaše ulaganje~ računi. Kada je račun povezan sa Uslugama, to ne mijenja ugovore koje već imate s nama ili našim podružnicama za taj račun, a vi i dalje podliježete uvjetima i odredbama koje smo vam dali u ugovoru i otkrivanju povezanog računa. Odredbe i uvjeti za te ugovore o računu, uključujući sve primjenjive naknade, ograničenja transakcija, pravila o odgovornosti i druga ograničenja koja bi mogla utjecati na vašu upotrebu računa s Uslugama, ugrađeni su u ovaj Ugovor. U slučaju sukoba između uvjeta tih ugovora o računu i ovog Ugovora, prevladavat će uvjeti primjenjivog ugovora o računu, osim ako ovaj Ugovor izričito ne navodi drugačije.

Ako koristite Usluge za premještanje novca između vaših uređenih investicijskih računa~ Uvjeti i odredbe internetske stranice za posredovanje na koje ste pristali kada ste postali mrežni kupac Merrill-a, a taj se ugovor, a ne ovaj ugovor, odnosi na vašu transakciju.

2. Interne usluge prijenosa

A. Prijenosi između vaših računa

Uslugu možete koristiti za prijenos sredstava~ između vaših povezanih računa banke Marquette Capital Bank bez naknade, bilo jednokratno ili periodično, uključujući kao plaćanje povezanom obročnom zajmu, kreditnoj kartici ili hipoteci.

Prijenos sPrijenos u$ Ograničenje1Vrijeme prekida (cijelo istočno PM)
Vaš tekući / štedni računVaš tekući / štedni račun$ 9,999,999.9910: 452
Vaš tekući / štedni računVaš investicijski račun$ 9,999,999.9910: 45
Vaše ulaganje~ računVaš tekući / štedni račun100,000.00 24 USD po 250,000 sata XNUMX XNUMX USD tjedno10: 452
Vaš tekući / štedni ili investicijski računVaš račun zajma banke Marquette CapitalN / A11: 593
Vaša kreditna kartica / poslovna kreditna linija / HELOCVaš tekući / štedni, investicijski račun ili račun zajmaN / A11: 59

Ne postoje ograničenja primanja internih transfera između vaših računa.

1/ Za Marquette Capital Bank mogu se primijeniti viši limiti~ Privatna banka, Merrill ili računi malih poduzeća. 

2/ Prijenosi na tekući ili štedni račun banke Marquette Capital izvršeni nakon odgovarajućeg vremena prije isteka navedenog gore, ali prije 11:59 radnog dana u državi u kojoj je vaša tekuća~ ili štedni račun otvoren, bit će objavljen od sljedećeg radnog dana u vašoj povijesti transakcija, ali će biti uključen u stanje koje koristimo za plaćanje transakcija te noći. Ovaj postupak može utjecati na naplatu naknada na vaš račun.  

3/ Sredstva prenesena kao plaćanje kvalificiranim~ kreditna kartica, poslovna kreditna linija, kreditna linija domaćeg kapitala tijekom razdoblja povlačenja („HELOC“), rata ili hipoteka (zajedno „Računi zajma“) bit će knjiženi na datum datuma podnošenja uplate. Ažuriranja stanja na računu, dostupnosti sredstava i knjiženja transakcija mogu potrajati do 2 radna dana.

 • Jednokratni transferi mogu se izvršiti u bilo kojem trenutku i odmah se terete s raspoloživog stanja tekućeg ili štednog računa ili dostupnog kredita kreditnog računa.
 • Budući transferi s datumom ili periodično planirani za vikend ili neradni dan teretit će se s računa financiranja prethodnog radnog dana. Svi ostali zakazani i periodični prijenosi teretit će se s računa financiranja na početku traženog radnog dana.
 • Budući planirani i ponavljajući transferi mogu se otkazati prije ponoći ET radnim danom prije datuma zakazanog izvršenja prijenosa. Jednokratni neposredni prijenos ne može se otkazati nakon što je podnet.
 • Najbolji način za otkazivanje budućeg zakazanog ili redovitog prijenosa je slijediti upute na našoj web stranici. Značajka otkazivanja nalazi se u odjeljcima Aktivnost prijenosa ili Ponavljajući prijenosi. Možete zatražiti i otkazivanje budućeg zakazanog ili ponavljajućeg prijenosa za potrošačke račune i račune malih tvrtki. Ako zovete izvan kontinenta~.

B. Transferi nekome drugom koristeći njihov broj računa

Uslugu možete koristiti za jednokratne prijenose sa povezanog tekućeg računa banke Marquette Capital, štednje, tržišta novca ili kreditne linije na većinu tekućih računa, računa štednje ili tržišta novca ostalih klijenata banke Marquette Capital koristeći njihov broj računa.

Prijenos sPrijenos u$ Ograničenje1Vrijeme prekida (cijelo istočno PM)
Vaš tekući / štedni računTekući / štedni račun nekoga drugog1,000 24 USD po 2,500 sata XNUMX XNUMX USD tjedno10: 45

1/ Možda ćete ispunjavati uvjete za veća ograničenja ako se prijavite na SafePass. Nauči više o SafePass.

Jednokratni prijenosi mogu se izvršiti u bilo kojem trenutku i odmah se terete s raspoloživog stanja na tekućem ili štednom računu. Jednokratni prijenos ne može se otkazati nakon što je poslan.

Možete primati transfere od ostalih klijenata banke Marquette Capital Bank u ukupnom iznosu od 999,999.00 USD tjedno. 

Interni prijenos! ograničenja slanja za oba odjeljka 2.A i 2.B postavljena su na korisničkom profilu (mrežni ID) i primjenjuju se na sve račune vidljive u padajućem izborniku "Od" prilikom pokretanja internog prijenosa. Ako ste kupac malog poduzeća i ne primate ograničenja za mala poduzeća, prijavite se internetskim ID-om svog malog poduzeća.

3. Usluge plaćanja računa

A. Račun za plaćanje tekućih, novčanih i domaćih kreditnih računa

Kupci banke Marquette Capital mogu koristiti Bill Pay za plaćanje tvrtkama ili pojedincima (“primatelji uplate”) na sljedeći način:

 • Isplate se mogu zakazati s povezanih tekućih računa, štednje na novčanom tržištu i HELOC računa tijekom razdoblja izvlačenja. Imajte na umu da ne možete povezati otvorene HELOC račune.
 • Isplate se mogu zakazati s tekućeg računa, štednje na novčanom tržištu ili drugog računa potrošačke imovine koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji koju ste dodali u račun za plaćanje. Potvrđujete da je bilo koji račun koji dodate na Bill Pay račun s kojeg ste ovlašteni za plaćanje, a svako plaćanje koje izvršite pomoću Bill Paya teretit će račun za koji ste zakonski ovlašteni za upotrebu. Kada dodate račun koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji, ne mijenjate ugovore koje imate s tom financijskom institucijom za taj račun. Pregledajte te ugovore u vezi s primjenjivim naknadama, ograničenjima u broju transakcija koje možete izvršiti i ostalim ograničenjima koja mogu ograničiti vašu upotrebu računa s Bill Payom.
 • Plaćanja! mogu se unijeti kao jednokratna transakcija do godinu dana unaprijed, ponavljajuće transakcije ili kao plaćanja koja se automatski zakazuju po primitku elektroničkog računa (e-Račun).
 • Buduće planirane ili ponavljajuće isplate koje padaju na vikend ili neradni dan obrađivat će se prethodnog radnog dana.
 • Ovlašćujete nas da izvršavamo plaćanja na način koji odaberemo između sljedećih metoda:
  • Elektronički prijenos. Većina plaćanja vrši se elektroničkim prijenosom.
  • Korporativni ček - Ovo je ček izvučen na naš račun ili račun našeg dobavljača. Ako primatelj uplate na korporativnom čeku ne uspije pregovarati o čeku u roku od devedeset (90) dana, zaustavit ćemo plaćanje na čeku i ponovno dodijeliti vaš račun za iznos uplate. Ako vam se korporativni ček vrati prije isteka razdoblja od devedeset (90) dana, odmah nas obavijestite kako bismo mogli zaustaviti plaćanje na čeku i ponovno odobriti vaš račun.
  • Osobni ček - Ovo je ček izvučen na vaš račun kada je predočen za plaćanje.
 • Sve uplate pod računom Pay Pay koje su poslane na APO / FPO ili slične adrese bit će poslane korporativnim ili osobnim čekom. Budući da će se sva takva plaćanja izvršiti čekom, to neće biti transferi novca (kako je definirano u odjeljku 5.F. ovog Ugovora).
 • Sve obveze koje želite platiti putem Bill Paya moraju se platiti u američkim dolarima primatelju uplate koji se nalazi u Sjedinjenim Državama. Pridržavamo pravo ograničiti kategorije primatelja kojima se mogu izvršiti plaćanja korištenjem Usluge. Preporučujemo da ne koristite Uslugu za izradu:
  • Uplate poreza
  • Isplate po nalogu suda
  • Plaćanja za namiru transakcija s vrijednosnim papirima
 • Zakazivanje plaćanja računa
  • Planirani datum isporuke datum je koji unosite kako bi se uplata dostavila primatelju uplate. Za plaćanja izvršena elektroničkim prijenosom ili korporativnim čekom, iznos plaćanja teretit će se s računa koji odredite na predviđeni datum isporuke. Za uplate izvršene osobnim čekom, račun koji odredite teretit će se kad nam se ček predoči za plaćanje koje se može dogoditi prije, na ili nakon zakazanog datuma isporuke.
  • Isplate (osim plaćanja primatelju banke Marquette Capital Bank) pokrenute prije 5:00 ET po radnom danu bit će zakazane i započeti s obradom istog radnog dana. Isplate koje su unesene nakon ovog graničnog vremena ili na dan koji je neradni dan bit će zakazani i obrađeni sljedeći radni dan banke.
  • Za uplate primatelju banke Marquette Capital, poput zajma vozila, HELOC-a ili hipoteke, Marquette Capital Bank će obraditi i knjižiti uplatu na račun isti radni dan, pod uvjetom da je plaćanje zakazano prije 5:00 ET odrezati.
  • Za uplate na kreditnu karticu Marquette Capital Bank i poslovne kreditne račune, Marquette Capital Bank će obrađivati ​​i knjižiti uplatu na račun koji stupa na snagu istog dana, pod uvjetom da je plaćanje zakazano prije prekida 11:59 ET ET.
 • Usluga otkrivanja zakona. Prema vašoj mogućnosti, možemo vam ponuditi priliku da dodate primatelje iz mreže našeg davatelja usluga ili, uz vaš pristanak, da pristupite vašem kreditnom izvješću kako biste lakše identificirali primatelje primatelja koje želite dodati ovoj usluzi. Informacije iz ovih izvora mogu vam olakšati plaćanje ili dodavanje relevantnih e-računa u vašu uslugu. 

Kad pokušate zakazati plaćanje, obavijestit ćemo vas o najranijem dostupnom datumu isporuke. Da biste osigurali pravovremenu uplatu i ostvarili punu korist od dolje opisanog jamstva internetskog bankarstva, morate zakazati isplate, a vaš račun mora imati dobru reputaciju i imati dovoljno raspoloživih sredstava na određenom depozitnom računu za pokrivanje isplate, najmanje pet (5 ) bankovni radni dani prije datuma dospijeća plaćanja, NE datum nakon kojeg se mogu utvrditi naknade za zakašnjelo plaćanje.

Ako račun nema dovoljno raspoloživih sredstava na predviđeni datum, možemo odlučiti da ne pokrenemo jedan ili više prijenosa. Ako odlučimo pokrenuti prijenos, što može uključivati ​​jedan ili više pokušaja sljedećih radnih dana, to može prouzročiti prekoračenje na vašem računu, u tom slučaju ćete biti u potpunosti odgovorni za prekoračenje i naknade za prekoračenje, kako je navedeno u vašem Ugovor o pologu, kao i sve zatezne naknade, naknade za kamate ili druge radnje koje je poduzeo primatelj uplate.

Prema našem Jamstvu internetskog bankarstva, ako ne uspijemo obraditi uplatu u skladu s vašim pravilno ispunjenim uputama, nadoknadit ćemo vam naknade za kašnjenje. Kao što je gore navedeno, neka plaćanja mogu se izvršiti osobnim čekom. Budući da ne možemo predvidjeti točan datum kada će nam osobni ček biti predočen za plaćanje, pobrinite se da imate dovoljno sredstava na računu koji počinje nekoliko dana prije zakazanog datuma isporuke i držite takva sredstva na raspolaganju dok se ne odbije plaćanje s vašeg računa.

Isplate putem računa koje se šalju korporativnim ili osobnim čekom s različitim imenima primatelja mogu se kombinirati u jednoj omotnici ako te isplate imaju istu poštansku adresu, a primatelj uplate nije registrirao svoju punu / jedinstvenu poštansku adresu kod USPS-a, uključujući oznaku njihove sekundarne adrese. , npr. apartman, soba, kat, odjel, zgrada ili jedinica. Ako trebamo, promijenit ćemo ili formatirati broj vašeg računa primatelja uplate tako da odgovara broju ili formatu računa koji je potreban za uplatu elektroničke obrade i aktivaciju e-računa.

B. Račun za plaćanje kreditne kartice, poslovne kreditne linije ili zajma vozila (automobil, rekreacija, brod ili zrakoplov) Samo kupci

Klijenti banke Marquette Capital Bank, poslovne kreditne linije ili računa kredita za vozila mogu koristiti Bill Pay na sljedeći način:

 • Isplate na vašu kreditnu karticu banke Marquette Capital do 250,000 XNUMX USD, vašu poslovnu kreditnu liniju ili račun kredita za vozilo mogu se zakazati s tekućeg računa, štednje na novčanom tržištu ili drugog računa potrošačke imovine koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji koju ste dodali u račun za plaćanje.
 • Uplate se mogu unijeti kao jednokratna transakcija do godinu dana unaprijed ili kao isplate koje se automatski zakazuju po primitku e-Računa.
 • Isplate na vašu kreditnu karticu ili poslovni račun kreditne linije pokrenute prije 11:59 sati po srednjoeuropskom vremenu primijenit će se istog dana. Isplate unesene nakon ovog prekida bit će zakazane i obrađene sljedećeg kalendarskog dana.
 • Isplate na vaš kreditni račun pokrenut prije 5:XNUMX ET radnim danom primijenit će se istog dana. Isplate unesene nakon ovog prekida bit će zakazane i obrađene sljedećeg radnog dana.
 • Ako financijska institucija kod koje se vrši vaša uplata odbije, odbije ili vrati uplatu, uplata na vašu kreditnu karticu, poslovnu kreditnu liniju ili kreditnu karticu banke Marquette Capital Bank bit će stornirana i možda ćete imati zakašnjela plaćanja ili druge naknade. Institucija koja ima vaš depozitni račun može nametnuti vraćeni predmet ili drugu naknadu.

C. E-računi

E-računi značajka su usluge plaćanja računa koja vam omogućuje primanje računa elektroničkim putem od primatelja primatelja

 • Odobrenje e-računa
  Primatelji primatelja uspostavljaju vlastite kriterije za pregled zahtjeva za primanje e-računa i imaju isključivu diskreciju da prihvate ili odbiju vaš zahtjev.
 • Pristup e-računima od treće strane
  U nekim slučajevima e-račun dobivamo na web mjestu primatelja uplate. Da bismo to učinili, tražit ćemo od vas potrebne podatke u tu svrhu, poput potrebne lozinke. Kada pružite ove podatke, ovlašćujete nas da pristupimo web mjestu treće strane radi dohvaćanja podataka o računu u vaše ime i imenujete nas svojim agentom u tu ograničenu svrhu.
 • Pravovremena dostava e-računa.
  Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ako primatelj uplate ne dostavi potrebne podatke za pravodobno prosljeđivanje e-Računa. Ako ne primite e-račun, vaša je odgovornost izravno kontaktirati primatelja uplate. Nismo odgovorni za kašnjenja s naplatom ili druge štetne posljedice. Sva pitanja u vezi s podacima o e-Računu trebate uputiti primatelju uplate.
 • Zaustavite e-račune
  Vi ili mi možemo u bilo kojem trenutku otkazati uslugu e-Račun ili određenu e-Računu. Ako zatražite da se određeni e-račun ukine, potrebno je sedam (7) radnih dana da primatelj uplate primi i obradi zahtjev. Ako se otkaže e-Račun primatelja banke Marquette Capital Bank, sve prethodno dostavljene, ali neplaćene e-račune uklonit će se s vašeg popisa e-računa koji se plaćaju.
 • Privatnost
  Kada od primatelja uplate koji ste sudjelovali zatražite e-račune, od vas će se možda zatražiti da navedete određene podatke koji će se proslijediti primatelju uplate za dovršetak upisa. Kada navedete ove podatke, ovlašćujete nas da ih podijelimo s primateljem uplate.
 • Uvodna prilika za e-račun
  Razumijete i slažete se da vam odabrani primatelji plaćanja mogu pružati e-račune putem Bill Paya do tri mjeseca kako bi vas upoznali s pogodnostima Bill Paya. Unaprijed ćemo vas obavijestiti o takvim uvodnim prilikama. Marquette Capital Bank nema pristup i ne pohranjuje detaljne podatke o naplati sadržane u e-Računu. Samo ćete vi imati pristup detaljnim informacijama o računu. Ako u bilo kojem trenutku odlučite ne sudjelovati u ovoj uvodnoj prilici e-računa, imate sljedeće mogućnosti:

  • Možete prekinuti određeni e-račun tako da se prijavite u Bill Pay i odaberete "otkaži probno razdoblje e-Billa".
  • Da biste bili uklonjeni sa svih budućih prijava za probno korištenje e-računa, pošaljite e-poštu na adresu info@marquettecapitalbank.com s adrese e-pošte koju koristite za Uslugu.
  • Ako želite i dalje primati e-račune i nakon uvodnog razdoblja, slijedite upute na stranici e-Računa Bill Paya.

D. Ograničenja

Plaćanja računa s vašeg računa banke Marquette Capital mogu iznositi do bilo kojeg iznosa do 99,999.99 USD. Međutim, imajte na umu da neki primatelji plaćanja mogu ograničiti iznos koji će prihvatiti elektroničkim prijenosom. Kada se prekorači ograničenje, plaćanje će se izvršiti čekom.

E. Otkazivanje plaćanja računa

 • Da biste otkazali plaćanje računa (uključujući plaćanje koje ste zakazali s računa koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji), slijedite upute navedene u Bill Pay. Značajka otkazivanja nalazi se u odjeljcima Povijest plaćanja ili Ponovljena plaćanja. Možete zatražiti i otkazivanje budućeg zakazanog ili ponovljenog prijenosa pozivom na nas ili slanje e-pošte za potrošačke račune i račune malih poduzeća. Ako zovete izvan kontinenta.
 • Plaćanja s datumom ili ponavljanja mogu se otkazati prije 5:XNUMX ET trećeg radnog dana banke prije zakazanog datuma isporuke. Jednom kada je plaćanje započelo obradu, ne može se otkazati.
 • Ako je izdan ček za plaćanje računa, sve odredbe o zaustavljanju plaćanja koje se primjenjuju na čekove u sporazumu koji uređuje vaš račun za plaćanje računa primijenit će se i na račun Bill Pay.

F. Naknade

Za upotrebu usluge Bill Pay ne naplaćuju se naknade za uslugu.

4. Usluga mrežne bankarske usluge na otvorenom (e-pošta i mobilni prijenosi)

A. Opis usluge

Udružili smo se s Offshore bankarstvo® Mreža za omogućavanje prikladnog načina prijenosa novca između vas i drugih koji su izravno prijavljeni Offshore bankarstvo ili su upisani u drugu financijsku instituciju s kojom su partneri Offshore bankarstvo (svaki od njih "Korisnik") koristeći pseudonime, poput adresa e-pošte ili brojeva mobitela. Osvrnut ćemo se na financijske institucije s kojima se udružilo Offshore bankarstvo kao "mrežne banke".

Offshore bankarstvo ne pruža račun depozita ili druge financijske usluge. Offshore bankarstvo niti prenosi niti premješta novac. Ne možete otvoriti financijski račun kod Offshore bankarstvo bilo koje vrste. Sav novac prenosit će mrežna banka.

Transferi će se regulirati pravilima bilo kojeg sustava prijenosa sredstava putem kojeg se transferi izvršavaju, kako je s vremena na vrijeme izmijenjeno i dopunjeno, uključujući, bez ograničenja, Nacionalno udruženje automatiziranih klirinških kuća (NACHA) ili usluge plaćanja u stvarnom vremenu (RTP) ).

USLUGA JE NAMJENJENA POSLATI NOVAC PRIJATELJIMA, OBITELJI I OSTALIM KIM POVJERUJETE. NE SMIJETE KORISTITI USLUGU DA BESPLATITE NOVAC PRIMATELJIMA S KIM NISTE OBRATNI ILI NE POVJERUJETE.

Offshore bankarstvo a Offshore bankarstvo povezane oznake u potpunosti su u vlasništvu Early Warning Services, LLC i ovdje se koriste pod licencom.

B. Ispunjavanje uvjeta i profil korisnika

Kada se prijavite za upotrebu Usluge ili kada dopustite drugima kojima ste delegirali da djeluju u vaše ime da koriste ili pristupaju Usluzi, pristajete na uvjete i odredbe ovog Ugovora. Izjavljujete da imate ovlaštenje za odobravanje terećenja i kredita na upisani bankovni račun. Slažete se da nećete koristiti Uslugu za slanje novca nikome kome ste dužni platiti porez, uplate izvršene prema sudskim nalozima (uključujući iznose alimentacije ili uzdržavanja koje je odredio sud), novčane kazne, isplate morskim psima, kockanje dugovanja ili plaćanja koja su na drugi način zabranjena zakonom, a vi se slažete da nećete koristiti Uslugu da biste od bilo koga zahtijevali novac za bilo kakva takva plaćanja.

Usluga vam omogućuje slanje ili primanje novca putem računa za polog vašeg potrošača ili malog poduzeća. Pridržavamo pravo suspendirati ili ukinuti vaše korištenje Usluge ako smatramo da prema vlastitom nahođenju upotrebljavate Uslugu u druge svrhe ili ako vjerujemo da Uslugu koristite na način koji izlaže Marquette Capital Bank ili Offshore bankarstvo na odgovornost, reputacijsku štetu ili štetu marke, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje Usluge za traženje, slanje ili primanje novca u vezi sa bilo čime od sljedećeg:

Ilegalne aktivnosti ili aktivnosti koje oštećuju marku uključuju, ali nisu ograničene na:

 • Svaka aktivnost koja je nezakonita prema saveznom ili primjenjivom državnom zakonu (npr. Droga, kockanje, krivotvorena roba);
 • Vatreno oružje, streljivo i ostalo oružje;
 • Seksualne aktivnosti ili materijali;
 • Pornografija;
 • Materijali koji promiču netoleranciju, nasilje ili mržnju;
 • Ponzijeve sheme;
 • Putnički čekovi, uputnice, dionice, anuiteti ili valute;
 • Digitalne valute poput bitcoina;
 • Financiranje terorizma;
 • Na primjer, prijevara:
  1. Neovlaštena plaćanja koja se događaju u slučajevima preuzimanja računa, izgubljenih / ukradenih debitnih kartica ili podataka o računu itd .;
  2. Prijevare - Primatelj uvjerava pošiljatelja s kojim šalje novac Offshore bankarstvo od (i). pretvaranje da je ili da predstavlja drugu osobu ili entitet; ili (ii). nudeći pružanje robe, usluge ili dodatnih sredstava, a pritom se ne namjerava pružiti ništa.
 • Pranje novca
 • Korištenje Offshore bankarstvo Usluga plaćanja na način za koji nije bila namijenjena ili na način koji drugi kupac smatra uznemiravajućim ili neprikladnim (npr. Upotreba polja s bilješkama za komunikaciju s drugim kupcem bez namjere obrade plaćanja).

Druge kriterije prihvatljivosti možemo odrediti prema vlastitom nahođenju.

C. Upis za uslugu

 1. Morate nam dostaviti adresu e-pošte koju redovito koristite i koju namjeravate redovito koristiti i / ili stalni američki broj mobilnog telefona koji namjeravate koristiti dulje vrijeme. 

  Ne možete se prijaviti za Uslugu s fiksnim brojem telefona, brojem Google Voicea ili Voice over Internet Protocol.
 2. Jednom upisani možete:

  1. autorizirati terećenje vašeg računa za slanje novca drugom korisniku na vašu inicijaciju ili na zahtjev tog korisnika; i
  2. primati novac od drugog korisnika ili na inicijativu tog korisnika ili na vaš zahtjev, podložno uvjetima donjeg odjeljka pod nazivom „Zahtjev za novcem“.
 3. Ako u bilo kojem trenutku dok budete upisani, ne budete primali novac koristeći Uslugu u razdoblju od 18 uzastopnih mjeseci, možemo vas kontaktirati i / ili poduzeti druge korake kako bismo potvrdili da američki broj mobitela ili adresa e-pošte koju ste upisali i dalje pripada tebi. Ako ne uspijemo potvrditi da ste vlasnik broja mobilnog telefona ili adrese e-pošte, tada razumijete da vam možemo otkazati prijavu i nećete moći slati ili primati novac sa Uslugom dok se ponovno ne prijavite.

D. Pristanak na e-poštu i automatizirane tekstne poruke

Sudjelovanjem kao Korisnik izjavljujete da ste vlasnik adrese e-pošte, broja mobitela i / ili drugog zamjenskog imena koje ste upisali ili da imate dodijeljeno zakonsko ovlaštenje da djeluje u ime vlasnika takve adrese e-pošte, broj mobilnog telefona i / ili drugi zamjenski naziv za slanje ili primanje novca kako je opisano u ovom Ugovoru. Pristajete na primanje e-pošte ili tekstnih poruka od nas od Offshore bankarstvo, od drugih korisnika koji vam šalju novac ili traže novac od vas, te od drugih mrežnih banaka ili njihovih agenata u vezi s Uslugama ili povezanim prijenosima između mrežnih banaka i vas. Slažete se da možemo, Offshore bankarstvo svibanj ili naši agenti mogu koristiti sustave automatskog biranja u vezi s tekstnim porukama koje se šalju na bilo koji broj mobitela koji upišete. Dalje prihvaćate i slažete se:

 1. Odgovorni ste za sve naknade ili druge troškove koje vaš bežični operater može naplatiti za bilo koje povezane podatke, tekst ili druge usluge za poruke, uključujući, bez ograničenja, usluge kratkih poruka. Također ste odgovorni za sadržaj dopisa koje šaljete pomoću Offshore bankarstvo. Molimo provjerite ugovor o mobilnoj usluzi za detalje ili primjenjive naknade.
 2. Odmah ćete nas obavijestiti ako ste bilo koju adresu e-pošte ili broj mobitela koji ste upisali (i) predali ili (ii) promijenili. Ako primijetimo promjene na broju e-pošte ili broja mobitela, radi vaše sigurnosti možemo ga izbrisati i obavijestiti vas.
 3. U slučaju bilo kakvih poruka koje možete poslati putem nas ili Offshore bankarstvo ili da možemo poslati ili Offshore bankarstvo možete poslati u vaše ime na adresu e-pošte ili broj mobitela, vi izjavljujete da ste dobili suglasnost primatelja takvih e-adresa ili automatiziranih tekstnih poruka za slanje takvih e-adresa ili tekstnih poruka primatelju. Razumijete i slažete se s bilo kojom e-poštom ili tekstnim porukama koje šaljemo ili s tim Offshore bankarstvo Šalje u vaše ime može sadržavati vaše ime i dopis koji ste poslali.
 4. Vaš mobilni operater nije odgovoran za kašnjenje ili neuspjeh u isporuci bilo koje poruke poslane nama ili od nas ili Offshore bankarstvo, uključujući poruke koje možete poslati putem nas ili putem Offshore bankarstvo ili da možemo poslati ili Offshore bankarstvo može poslati u vaše ime.
 5. Da biste otkazali razmjenu tekstnih poruka, pošaljite poruku STOP na 53849. Ovo će vas odjaviti iz usluge. Za pomoć ili informacije u vezi s razmjenom tekstnih poruka pošaljite HELP na 53849 ili kontaktirajte našu službu za korisnike na info@marquettecapitalbank.com za potrošačke račune i račune malih poduzeća. Izričito pristajete na primanje tekstualne poruke za potvrdu vašeg zahtjeva „STOP“.
 6. Banke Marquette Capital Offshore bankarstvo obavijesti podržavaju mnogi operateri, poput AT&T, T-Mobile, Sprint i Verizon Wireless. Provjerite dostupnost kod svog mobilnog operatera.

E. Primanje novca; Novčani prijenosi mrežnih banaka

Jednom kada Korisnik pokrene prijenos novca na vašu adresu e-pošte ili broj mobitela upisan u Uslugu, više ne možete zaustaviti prijenos. Korištenjem Usluge pristajete i ovlašćujete nas da pokrenemo unose kredita na bankovni račun koji ste upisali.

Većina prijenosa novca s drugih korisnika na vas izvršit će se u roku od nekoliko minuta. Mogu postojati i druge okolnosti kada plaćanje može potrajati duže. Na primjer, da bismo zaštitili vas, nas, Offshore bankarstvoi ostale mrežne banke, možda će nam trebati ili Offshore bankarstvo možda će vam trebati dodatno vrijeme za potvrdu vašeg identiteta ili identiteta osobe koja šalje novac. Također možemo odgoditi ili blokirati prijenos kako bismo spriječili prijevaru ili da bismo ispunili svoje regulatorne obveze. Ako blokiramo plaćanje koje ste pokrenuli putem zahtjeva za novac, obavijestit ćemo vas e-poštom.

Ako primate uplatu od poslovne ili vladine agencije, vaša će uplata biti isporučena u skladu s ovim sporazumom i postupcima poslovne ili vladine agencije koja vam šalje uplatu.

F. Slanje novca; Terećenja mrežnih banaka

Novac možete poslati drugom Korisniku na vaš početak ili kao odgovor na zahtjev tog Korisnika za novcem. Razumijete da ćete za korištenje ove Usluge u svakom trenutku biti predmet (i) ovog Ugovora i (ii) vašeg izričitog ovlaštenja u vrijeme transakcije da mi ili druga mrežna banka pokrenemo unos terećenja na vaš bankovni račun . Razumijete da kad pošaljete uplatu, nećete je moći zaustaviti. Uplatu možete otkazati samo ako se osoba kojoj ste poslali novac još nije prijavila za Uslugu. Ako se osoba kojoj ste poslali novac već prijavila Offshore bankarstvo, bilo u Offshore bankarstvo mobilnoj aplikaciji ili kod Mrežne banke, novac se šalje izravno na njihov bankovni račun (osim ako nije drugačije predviđeno u nastavku) i ne može se otkazati ili opozvati.

U većini slučajeva, kada novac šaljete drugom korisniku, prijenos će se dogoditi za nekoliko minuta; međutim, postoje okolnosti kada plaćanje može potrajati duže. Na primjer, da bismo zaštitili vas, nas, Offshore bankarstvo i ostalim mrežnim bankama, možda će nam trebati dodatno vrijeme za potvrdu vašeg identiteta ili identiteta osobe koja prima novac. Tijekom tog razdoblja i u bilo kojim drugim okolnostima kada nam treba dodatno vrijeme za provjeru detalja prijenosa, na vašem će se računu zadržati iznos prijenosa. Razumijete i prihvaćate da se osoba kojoj šaljete novac i koja nije upisana kao Korisnik može propustiti registraciju Offshore bankarstvo, ili na drugi način zanemarite obavijest o plaćanju, a prijenos se možda neće dogoditi. Ako se osoba kojoj šaljete novac ne prijavi, postavi adresu e-pošte ili broj mobitela i prihvati prijenos u roku od 14 dana, prijenos će se otkazati.

Novac se također može odgoditi ili prijenos blokirati kako bi se spriječila prijevara ili udovoljilo regulatornim zahtjevima. Obavijestit ćemo vas e-poštom ako blokiramo plaćanje koje ste pokrenuli korištenjem Usluge.

Nemamo kontrolu nad postupcima drugih korisnika, drugih mrežnih banaka ili drugih financijskih institucija koje bi mogle odgoditi ili spriječiti dostavu vašeg novca željenom korisniku.

G. Odgovornost

Ako ovim Ugovorom nije drugačije predviđeno, ni mi ni Offshore bankarstvo snosit će vam odgovornost za bilo kakve prijenose novca u okviru Usluge, uključujući bez ograničenja, (i) bilo koji neuspjeh, bez naše krivnje ili Offshore bankarstvo da izvrši transakciju u točnom iznosu ili (ii) sve povezane gubitke ili štete. Ni mi ni mi Offshore bankarstvo bit će odgovoran za bilo kakve pogreške pri upisu ili pritisku tipke koje biste mogli počiniti prilikom korištenja usluge.

USLUGA JE NAMIJENJENA SLANJU NOVCA OBITELJI, PRIJATELJIMA I OSTALIMA KIM POVJERUJETE. NE SMIJETE KORISTITI Offshore bankarstvo DA biste poslali novac primateljima s kojima niste poznati ili ne vjerujete. NITI MI NITI Offshore bankarstvo NUDITE PROGRAM ZAŠTITE ZA OVLAŠTENA PLAĆANJA IZVRŠENA KROZ USLUGU (NA PRIMJER, AKO NE PRIMATE ROBU ILI USLUGE KOJU STE PLAĆALI ILI ROBU ILI USLUGE KOJE STE PRIMLJILI OŠTEĆENI ILI NISU DRUGI OČEKIVANI).

H. Zahtjev za novcem

Možete zatražiti novac od drugog korisnika. Razumijete i prihvaćate da korisnici kojima šaljete zahtjeve za plaćanje mogu vaš zahtjev odbiti ili ignorirati. Ni mi ni mi Offshore bankarstvo jamčite da ćete od ostalih korisnika dobiti novac slanjem zahtjeva za plaćanje ili da ćete dobiti iznos koji zatražite. Ako Korisnik ignorira vaš zahtjev, možemo odlučiti ili Offshore bankarstvo može odlučiti, prema vlastitom nahođenju, da tom korisniku nećemo poslati podsjetnik ili ponovljeni zahtjev.

Prihvaćajući ovaj Ugovor, suglasni ste da se ne bavite poslovima naplate duga pokušavajući koristiti uslugu za traženje novca za plaćanje ili naplatu dospjelog ili nepodmirenog duga; tražiti novac koji se duguje drugoj osobi; ili naplatiti bilo koji iznos koji se duguje prema sudskom nalogu. Slažete se da ćete nas obeštetiti, obraniti i smatrati bezopasnima, Offshore bankarstvo, naši i njihovi vlasnici, direktori, agenti i mrežne banke od i protiv svih zahtjeva, gubitaka, troškova, štete i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na izravne, slučajne, posljedične, uzorne i neizravne štete) i razumne odvjetničke naknade , koji proizlaze iz ili proizlaze iz bilo kojeg zahtjeva za novcem koji pošaljete, a koji je povezan s dospjelim ili nepodmirenim iznosima.

Pristajete primati novčane zahtjeve od drugih korisnika i slati zahtjeve samo u legitimne i zakonite svrhe. Zahtjevi za novac isključivo su između pošiljatelja i primatelja i ne pregledavamo ih niti potvrđujemo ni mi ni mi Offshore bankarstvo. Ni mi ni mi Offshore bankarstvo preuzmite odgovornost za točnost ili zakonitost takvih zahtjeva i ne djelujte kao naplatitelj dugova u vaše ime ili u ime pošiljatelja zahtjeva za novcem.

Pridržavamo pravo, ali ne preuzimamo nikakvu obvezu, ukinuti vašu mogućnost slanja zahtjeva za novac općenito ili određenim primateljima, ako smatramo da su takvi zahtjevi potencijalno nezakoniti, uvredljivi, uvredljivi ili nepoželjni od strane primatelja.

I. Naknade

Za uslugu se ne naplaćuje slanje ili primanje prijenosa.

J. Otkazivanje

Prijenos dostavljen putem Usluge ne može se otkazati nakon što se primatelj upiše. Ako se primatelj još nije prijavio, možete otkazati odlaskom na Offshore bankarstvo odjeljak web stranice Marquette Capital Bank ili mobilne aplikacije i dodirnite "Aktivnost". 

K. Granice

Sljedeća ograničenja vrijede za Offshore bankarstvo transferi.1

 Svaka 24 sataSvakih 7 danaSvaki mjesec
potrošač$ 3500/10 Transakcije10,000 USD / 30 transakcija$ 20,000/60 Transakcije
Small Business2$ 15,000/20 Transakcije$ 45,000/60 Transakcije$ 60,000/120 Transakcije

1/ Klijenti privatne banke i Merrill Lynch Wealth Management mogu podlijegati višim dolarskim ograničenjima i ukupnim transferima. Molimo kontaktirajte svog savjetnika za više informacija o vašim ograničenjima.

2/ Offshore bankarstvo ograničenja slanja postavljena su na korisničkom profilu (mrežni ID) i primjenjuju se na sve račune vidljive u padajućem izborniku "Od" prilikom pokretanja Offshore bankarstvo plaćanje. Ako ste kupac malog poduzeća i ne primate ograničenja za mala poduzeća, prijavite se internetskim ID-om svog malog poduzeća.

Nema ograničenja primanja za Offshore bankarstvo transferi.

5. ACH i žičani prijenosi

Transferi poslani izvan Sjedinjenih Država koje potrošači pokreću prvenstveno u osobne, obiteljske ili kućanske svrhe („Transferi doznaka“) regulirani su saveznim zakonom (vidi odjeljak 5.F dolje). Ovaj ugovor regulira ne samo transfere doznaka, već i određene druge prijenose između vaših povezanih računa u Marquette Capital Bank i vaših računa u drugim financijskim institucijama, ili na tuđi račun, koristeći broj računa i identifikator financijske institucije. 

Za transfere koji nisu transferi doznaka, uključujući općenita pitanja, zahtjeve za otkazivanje plaćanja i transfere ili prijavljivanje neovlaštenih transakcija, nazovite nas na 800.432.1000 or 866.758.5972 za račune malih poduzeća, dostupno od ponedjeljka do petka od 7:00 do 10:00, te subotom i nedjeljom od 8:00 do 5:00 po lokalnom vremenu. Izvan kontinentalnog dijela SAD-a nazovite nas na adresu 925.681.7600.

Za doznake doznaka, molimo pogledajte podatke za kontakt u odjeljku 5.F. ispod.

A. Sigurnosni postupci

Upisujući se u Uslugu i pristupajući joj pomoću vašeg internetskog ID-a i zaporke, te drugih sigurnosnih i identifikacijskih metoda koje bismo mogli povremeno zatražiti, poput sigurnosnih pitanja ili jednokratnih zaporki, prihvaćate i prihvaćate da ovaj sustav uključuje sigurnost postupci za prijenose započete putem ove Usluge koji su komercijalno opravdani. Slažete se da ćete biti vezani uz upute, bilo ovlaštene ili neovlaštene, koje provodimo u skladu s ovim postupcima, osim ako nas niste prethodno obavijestili o mogućoj neovlaštenoj upotrebi vaše šifre i ako smo imali razumnu priliku postupiti po takvoj obavijesti.

B. Vrste ACH i žičani prijenosi

Možete slati i primati sljedeće vrste ACH i deviznih transfera:

Vrste transfera1, 2Ograničenja slanja (24 sata)3Primanje ograničenja3naknade4Skraćena vremena

(svi istočni PM)
Tri radna dana ACH (odlazni) Potrošački mali poduzetnici

$ 1000 $ 5000


N / A


$ 3.00 $ 1.00


8: 00 8: 00
Tri radna dana ACH (dolazni) potrošač / malo poduzeće

N / A


3000 USD (za 24 sata) 3000 USD (tjedno) 6000 USD (mjesečno)


$ 0.00


8: 00
Sljedeći radni dan ACH (odlazni) Potrošačka mala tvrtka

$ 1000 $ 5000


N / A


$ 10.00 $ 5.00


8: 00 8: 00
Sljedeći radni dan ACH (dolazni)5 Potrošač / malo poduzeće

N / A


1000 USD (za 24 sata) 1000 USD (tjedno) 5000 USD (mjesečno)


$ 0.00


8: 00
Potrošači male tvrtke isti radni dan (domaći) deviznom doznakom (odlazni)


$ 1000 $ 5000N / A$ 30.00 $ 30.005: 00
Potrošački mali poslovi s međunarodnim deviznim prijenosom (odlazni)

$ 1000 $ 5000


N / A


45.00 USD (prijenos u američkim dolarima) 0.00 USD (prijenos u stranoj valuti) 45.00 USD (prijenos u američkim dolarima) 0.00 USD (u stranoj valuti)


5: 00

1/ Za domaće transfere, sredstva će se teretiti s vašeg računa banke Marquette Capital radnim danom kada nam uputite da započnemo obradu prijenosa, a obično će se knjižiti na teret računa primanja istog radnog dana, sljedećeg radnog dana ili trećeg poslovnog dana dan nakon pokretanja prijenosa, ovisno o vašem izboru.

2/ Za uslugu izravnih plaćanja, pogledajte Dodatak za poslovne usluge za detalje o naknadama i ograničenjima.

3/ Za privatnu banku Marquette Capital Bank ili Merrill mogu se primijeniti viša ograničenja. Možda ćete ispunjavati uvjete za veća ograničenja ako se prijavite na SafePass. Nauči više o SafePass.

4/ Naplatit će vam se 25 USD za svaki trag prijenosa koji tražite da izvršimo umjesto vas. Međunarodni transferi mogu biti podložni dodatnim naknadama koje naplaćuju banke posrednice, banke primateljice i korisnici.

5/ Da biste ispunjavali uvjete za primanje sljedećeg ACH prijenosa za sljedeći radni dan, prvo morate dobiti ukupni iznos od 500.00 USD u jednom ili više ACH prijenosa od tri radna dana, a prva tri radna dana ACH prijenosa moraju biti najmanje 60 dana prije prvi sljedeći radni dan ACH prijenos.

6/ Za međunarodne odlazne transfere, sredstva će se teretiti s vašeg računa banke Marquette Capital u radnom danu kada nam uputite da započnemo obradu prijenosa. Marquette Capital Bank uplatu će poslati tog radnog dana i, osim za doznake, banka korisnika obično prima sredstva 1-2 radna dana kasnije, a sredstva će se dodijeliti korisniku u roku od 2 radna dana. Pogledajte odjeljak 5.F za posebna pravila koja se primjenjuju na doznake.

Ograničenja slanja ACH / Wires-a postavljaju se na korisničkom profilu (mrežni ID) i primjenjuju se na sve račune vidljive u padajućem izborniku "Od" prilikom pokretanja ACH / Wire plaćanja. Ako ste kupac male tvrtke i ne primate ograničenja za malu tvrtku, provjerite jeste li prijavljeni svojim mrežnim ID-om male tvrtke.

Također možete premještati novac unutar SAD-a bez naknade za prijenos korištenjem Offshore bankarstvo (opisano u odjeljku 4 gore) ili Bill Pay (opisano u odjeljku 3 gore). ACH i devizni doznake alternative su koje vam omogućuju prijenos sredstava kada je isporuka sredstava na domaćem tržištu do određenog datuma presudna ili kada prenosite sredstva izvan SAD-a.

C. Pravila prijenosa

 • Kupci malih poduzeća mogu prenijeti sredstva sa svog poslovnog tekućeg računa na račun pojedinca ili dobavljača u drugoj financijskoj instituciji. Prije zakazivanja prijenosa za pojedinca, slažete se da ćete od potpisnika primatelja dobiti potpisanu autorizaciju i da autorizacija neće biti opozvana. Slažete se da ćete nam dostaviti kopiju odobrenja na naš zahtjev. Prije zakazivanja bilo kojeg plaćanja dobavljača, slažete se da ćete dobiti odobrenje dobavljača za plaćanje elektroničkim putem.
 • Morat ćete navesti određene identifikacijske podatke o svakom računu koji nije u Marquette Capital Bank kako biste taj račun registrirali za ovu Uslugu. Za dolazne prijenose suglasni ste da ćete pokušati registrirati samo osobne račune koji nisu Marquette Capital Bank čiji ste vlasnik ili za koje imate ovlast za prijenos sredstava. Bankovni transferi za isti radni dan nisu dostupni za dolazne transfere. Prijenosi na račune koji se nalaze izvan Sjedinjenih Država dostupni su samo za odlazne prijenose i podliježu gore navedenim rokovima isporuke. Transferi ACH za sljedeći radni dan i tri radna dana nisu dostupni za međunarodne transfere.
 • Marquette Capital Bank ne može jamčiti pravodobnu isporuku ili povrat sredstava kao rezultat propusta druge financijske institucije da djeluje na vrijeme. Imajte na umu da će bankama korisnicama iz nekih zemalja biti potrebno nekoliko dana ili čak tjedana da odobre račun za prijem. Možda postoji određeni rizik prilikom prijenosa u zemlju koja se sporo plaća. Naknade za pretvaranje valuta mogu se odnositi i na međunarodne odlazne transfere.
 • Za svaki prijenos poslat ćemo vam potvrdu na e-adresu navedenu u našoj evidenciji. Na potvrdi će se zabilježiti datum i iznos prijenosa te banka ili institucija u koju je ili s koje je prijenos izvršen. Slažete se da ćete potvrdu pregledati odmah po primitku i da ćete nas odmah obavijestiti o svim neskladima između potvrde i vaše evidencije. Marquette Capital Bank neće biti odgovorna za naknadu kamata, kako je drukčije određeno ovim Ugovorom, osim ako Marquette Capital Bank nije obaviještena o odstupanju u roku od 30 dana od datuma primitka potvrde ili vašeg bankovnog izvoda, uključujući prijenos, ovisno o tome što je ranije. Prihvaćate i slažete se da ako nalog za plaćanje koji se odnosi na prijenos korisnika nedosljedno opisuje imenom i brojem računa, banka korisnika može izvršiti plaćanje na temelju broja računa, čak i ako identificira osobu različitu od navedenog korisnika , te da se vaša obveza plaćanja prijenosa koji ste nam izdali neće opravdati takvom uplatom.
 • Slažete se da ćete na naznačenom depozitnom računu imati dovoljno raspoloživih sredstava za pokrivanje svih odlaznih transfera na predviđeni datum. Ako račun nema dovoljno raspoloživih sredstava na predviđeni datum, možemo odlučiti da ne pokrenemo jedan ili više prijenosa. Ako odlučimo pokrenuti prijenos, što može uključivati ​​jedan ili više pokušaja sljedećih radnih dana, to može prouzročiti prekoračenje na vašem računu, u tom slučaju ćete biti odgovorni za prekoračenje i naknade za prekoračenje, kako je navedeno u vašem depozitu Sporazum.
 • Slažete se da Marquette Capital Bank može koristiti bilo koja sredstva ili rute za koje prema vlastitom nahođenju smatramo da su prikladne za izvršenje vašeg prijenosa. Ako prebacujete sredstva u američkim dolarima na račune koji nisu u američkim dolarima, za mala poduzeća, bilo koja banka s porijeklom, posrednik ili primatelj, platni sustav ili pružatelj usluga plaćanja, uključujući Marquette Capital Bank ili pridruženo društvo, prema potrebi. Mi i / ili podružnica uključujemo nadoknadu ili naknadu za takvu konverziju valute i možemo profitirati u vezi s bilo kojom takvom konverzijom valute. Marquette Capital Bank ovim obavještava da se domaći transferi i međunarodni odlazni transferi za isti dan mogu izvršiti putem Fedwire-a, sustava za prijenos sredstava kojim upravljaju banke Federalne rezerve, putem CHIPS-a (Clearing House Interbank Payments System), sustava za prijenos sredstava koji djeluje od strane Klirinške kuće ili putem SWIFT-a (Društvo za svjetske međubankarske financijske telekomunikacije). S obzirom na platne naloge koji se odnose na prijenos koji se izvršavaju putem Fedwire-a, nalozi za plaćanje uređuju Uredbu Federalne rezerve J i sva primjenjiva pravila poslovanja Federalne rezerve. S obzirom na naloge za plaćanje koji se odnose na prijenos koji se izvršavaju putem CHIPS-a, Pravila poslovanja CHIPS-a uređuju platne naloge. S obzirom na naloge za plaćanje koji se odnose na prijenos koji se izvršavaju putem SWIFT-a, nalozi za plaćanje uređuju SWIFT operativna pravila. Međutim, s obzirom na transfere doznaka, u mjeri u kojoj postoji nesklad između gore spomenutih pravila i odredbi Zakona o elektroničkom prijenosu sredstava („EFTA”), odredbe EFTA-e prevladavaju. Bez obzira na sve ovdje suprotno sadržano, prava i obveze koje se primjenjuju na doznake doznaka utvrđena su EFTA-om i, prema potrebi, kako je utvrđeno u zakonu New Yorka. Prijenosi ACH za tri radna dana i prijenosi za ACH za sljedeći radni dan mogu se izvršiti putem procesora Automatizirane klirinške kuće koji smo odabrali ili izravno drugoj banci, a vi se slažete da će podlijegati pravilima Nacionalne udruge automatiziranih klirinških kuća ili našem sporazumu s drugom bankom, na snazi ​​u vrijeme kada je primjenjivo.

Budući planirani ili ponavljajući transferi zakazani za vikend ili neradni dan obrađivat će se prethodnog radnog dana.

D. Otkazivanje transfera

 • Osim za prijenos novca, ako nam naložite da odmah započnemo s obradom prijenosa ili je status prijenosa u obradi ili obradi, više nemate pravo otkazati ga. Marquette Capital Bank može po vlastitoj želji prihvatiti vaše otkaze ili izmjene i dopune prijenosa. Priznajete da ako Marquette Capital Bank pokuša otkazati ili izmijeniti prijenos, tada se svaka financijska institucija koja je prihvatila nalog za plaćanje u vezi s predmetnim prijenosom mora složiti sa zahtjevom za storniranjem prije nego što će se prema njemu postupiti, a vi dalje složiti se da Marquette Capital Bank neće snositi odgovornost ako otkazivanje ili izmjena i dopuna ne budu dovršeni.
 • Osim doznaka doznaka, možete otkazati buduće planirane i ponavljajuće domaće prijenose prije ponoći ET na datum zakazan za obradu prijenosa tako što ćete pristupiti stranici Transferi i odabrati Za / s mojih računa u drugim bankama ili Nekome drugom ili posao Ovo je preferirani način za otkazivanje transfera. Možete zatražiti i otkazivanje budućeg zakazanog ili ponavljajućeg prijenosa pozivom na info@MarquetteCapitalBank.com za potrošačke račune i info@MarquetteCapitalBank.com za račune malih poduzeća. Ako zovete izvan kontinentalnog dijela SAD-a, nazovite nas na adresu info@MarquetteCapitalBank.com.Nakon otkazivanja budućeg prijenosa, status se mijenja u Otkazano. 
 • Nakon što je poslan međunarodni odlazni prijenos, ili, u slučaju Prijenosa doznaka, nakon isteka razdoblja otkazivanja od 30 minuta, možete zatražiti opoziv prijenosa, a mi ćemo vaš zahtjev proslijediti banci korisnika. Ako se banka korisnika pristane vratiti nam sredstva, tada ćemo nakon potvrde primitka sredstava na naš račun dodijeliti vaš račun prema trenutnom kursu maloprodaje banke Marquette Capital za tu valutu tog dana (vidi dolje). Imajte na umu da se tečaj može razlikovati od izvornog tečaja koji se primjenjuje na prijenos, što može rezultirati gubitkom. Nadalje, banka korisnika može procijeniti troškove za svoje usluge, koji će se odbiti od iznosa koji vam je vraćen. Nećemo biti odgovorni prema vama ako banka ili inozemni korisnik odbije vaš zahtjev za opoziv međunarodne devizne doznake.
 • Ako banku primateljicu ili banka korisnika vrati krivicu za prijenos bez naše krivnje, dodijelit ćemo vaš račun prema trenutnom kursu maloprodajnih cijena banke Marquette Capital za valutu tog dana (vidi dolje). Imajte na umu da će se tečaj razlikovati od izvornog tečaja koji se primjenjuje na prijenos, što može rezultirati gubitkom. Nadalje, banka koja se vraća i / ili banka korisnika može procijeniti troškove svojih usluga koji će se odbiti od iznosa koji vam je vraćen.

Molimo pogledajte odjeljak 5.F za postupke otkazivanja koji se primjenjuju na doznake.

E. Odgovornost

 • Sljedeće se odnosi na domaće devizne doznake istog radnog dana i sve ACH i devizne doznake s poslovnog računa. Odgovornost za prijenose ACH za tri radna dana i za prijenose ACH za sljedeći radni dan koji uključuju prijenos na ili sa potrošačkog računa banke Marquette Capital Bank opisana je u odjeljku 7. u nastavku. Odgovornost za doznake doznaka opisana je u odjeljku 5.F. ispod.
 • Ako ne uspijemo ili odgodimo prijenos u skladu s vašim uputama ili ako izvršimo prijenos u pogrešnom iznosu koji je manji od iznosa prema vašim uputama, ako zakonom nije drugačije određeno ili je ovim Ugovorom drugačije određeno, naša odgovornost biti ograničena na ispravljanje pogreške. Ako izvršimo plaćanje ili prijenos u pogrešnom iznosu koji premašuje iznos prema vašim uputama ili ako dopustimo neovlašteno plaćanje ili prijenos nakon što smo imali razumnog vremena da postupimo po vašoj obavijesti o mogućoj neovlaštenoj upotrebi, osim ako nije drugačije potrebno zakonom ili kako je drugačije predviđeno ovim Ugovorom, naša odgovornost bit će ograničena na povrat pogrešno plaćenog ili prenesenog iznosa, plus kamate na taj datum od datuma prijenosa do datuma povrata, ali ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 60 dana 'kamata. Ako postanemo odgovorni za naknadu kamata prema ovom Ugovoru ili primjenjivom zakonu, takve kamate izračunavat će se na temelju prosječne stope saveznih fondova u Federalnoj rezervnoj banci u okrugu u kojem je sjedište Marquette Capital Bank za svaki dan dospijeća kamate, izračunato na temelju 360-dnevne godine. Ako zakonom nije drukčije određeno, Marquette Capital Bank neće vam odgovarati za posebne, neizravne ili posljedične štete, uključujući, bez ograničenja, gubitak ili štetu od naknadne nepravedne nečasti koja je posljedica naših djela ili propusta ili izgubljene dobiti, čak i ako jesmo unaprijed obaviješten o mogućnosti takve štete. Nećemo biti odgovorni za naknade vašeg odvjetnika, osim ako to nalaže zakon.
 • Izričito se slažete da će vam Marquette Capital Bank odgovarati samo za naše nesavjesno obavljanje ili neizvršavanje usluga ACH i deviznog prijenosa, te da će naša odgovornost biti ograničena na razumnu i uobičajenu brigu. Ako zakonom nije drukčije određeno, Marquette Capital Bank neće biti odgovorna za bilo kakve pogreške ili kašnjenja treće strane ili za bilo koji drugi postupak ili propust bilo koje treće strane, uključujući, bez ograničenja, treće strane koje Marquette Capital Bank koristi u izvršavanju bilo kojih platni nalog koji se odnosi na prijenos ili izvršenje povezane radnje, a niti jedna takva treća strana neće se smatrati našim agentom.

Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za naše tečajeve. Bilo koja i sva odgovornost koja se odnosi na ove podatke i ovdje navedene stope odbacuje se, uključujući, bez ograničenja, izravni, neizravni ili posljedični gubitak, te bilo kakvu odgovornost ako se naši tečajevi razlikuju od tečajeva koje nude ili prijavljuju treće strane ili koje mi nudimo u različito vrijeme, na drugom mjestu, za drugačiji iznos transakcije ili koji uključuje drugačiji medij za plaćanje (uključujući, ali ne ograničavajući se na novčanice, čekove, devizne doznake itd.) Za doznake doznaka, tečaj koji se primjenjuje na prijenos će biti naveden u objavama koje su vam dostavljene za prijenos u skladu sa saveznim zakonom.

F. Posebna pravila za doznake

Sljedeće se odnosi na doznake doznaka.

 • Kao što je gore opisano, prijenos doznake elektronički je prijenos sredstava koji inicira potrošač prvenstveno u osobne, obiteljske ili kućanske svrhe određenom primatelju u stranoj zemlji. Savezni zakon predviđa određena prava i obveze vezane uz doznake, koja se mogu razlikovati od prava i obveza koje se primjenjuju na druge vrste prijenosa sredstava, uključujući prava na otkrivanje, otkazivanje i rješavanje pogrešaka. Vaša prava u vezi s transferima doznaka bit će vam objašnjena u otkrivanju koje ste dobili u trenutku pokretanja svakog prijenosa doznake.
 • Prije slanja doznake, pružit ćemo vam određena važna otkrivanja, uključujući, ako je primjenjivo: (i) iznos koji će biti prebačen primatelju, (ii) opis svih naknada ili poreza koje namećemo, (iii) ukupan iznos transakcije (što je zbroj gore navedenih (i) i (ii),) i (iv) tečaja koji ćemo koristiti u slučaju da nam kažete da je račun primatelja denominiran u stranoj valuti i identificirate takva valuta. Osim toga, ako ste odlučili prenijeti novac u stranoj valuti, otkrivanja će također uključivati ​​sljedeće stavke u takvoj stranoj valuti: (x) iznos prijenosa, (y) naknade koje treće strane nameću u vezi s prijenosom i ( z) ukupan iznos koji primatelj mora primiti (što je razlika između gore navedenih (x) i (y).) Imajte na umu da primatelj može primiti manje od ukupnog objavljenog iznosa zbog stranih poreza i naknada koje primatelji financiraju institucija za primanje doznake na račun, koja se ne mora otkriti.
  • Nakon što potvrdite da prihvaćate uvjete prijenosa doznake, prikazat će vam se potvrda koja uključuje gore navedene stavke i, pored toga, (i) datum kada će sredstva biti dostupna primatelju, (ii) podatke koje navedete koji identificiraju primatelja i (iii) izjavu o vašim pravima u slučaju pogreške ili ako želite otkazati prijenos, kako je opisano u nastavku.
  • Ovim vas obavještavamo da u slučaju da navedete netočan broj računa ili identifikacijski broj ustanove, a ne budemo mogli vratiti novac, možete izgubiti iznos naloga za plaćanje.

Ako mislite da je došlo do pogreške ili problema s vašim prijenosom doznake:

Također nam možete pisati na:

Često postavljana pitanja o bankovnim doznakama, uključujući postupke rješavanja pogrešaka, možete pogledati na https://marquettecapitalbank.com/frequntly-ask-question/

Morate nas kontaktirati u roku od 180 dana od datuma kada smo vam naznačili da će sredstva biti dostupna primatelju. Kada to učinite, recite nam:

1. Vaše ime i adresa ili telefonski broj;

2. Pogreška ili problem s prijenosom i zašto vjerujete da je to pogreška ili problem;

3. Ime osobe koja prima sredstva i, ako vam je poznato, njezin telefonski broj ili adresa;

4. Iznos transfera u dolarima; i

5. Potvrdni kod ili broj transakcije.

Utvrdit ćemo je li se dogodila pogreška u roku od 90 dana nakon što nas kontaktirate i odmah ćemo ispraviti svaku pogrešku. Rezultate ćemo vam reći u roku od tri radna dana nakon završetka istrage. Ako zaključimo da nije došlo do pogreške, poslat ćemo vam pismeno objašnjenje. Možete zatražiti kopije svih dokumenata koje smo koristili u istrazi.

Što učiniti ako želite otkazati prijenos novca:

Imate pravo otkazati doznaku i dobiti povrat svih sredstava koja su nam uplaćena, uključujući sve naknade, u roku od 30 minuta nakon potvrde prijenosa. Najbolji način da otkažete prijenos je da se prijavite na svoj račun na www.MarquetteCapitalBank.com i odaberete Transferi> Pošalji novac nekome> Koristeći njihov broj računa u drugoj banci za pristup ispravnoj kartici aktivnosti transfera. Možete nas nazvati i na info@MarquetteCapitalBank.com, Od ponedjeljka do petka od 7:00 do 10:00 i subotom i nedjeljom od 8:00 do 5:00 po lokalnom vremenu. Izvan SAD-a nazovite nas na adresu info@MarquetteCapitalBank.com. Kada nas kontaktirate, morate nam dostaviti podatke koji će nam pomoći da prepoznamo prijenos koji želite otkazati, uključujući iznos i mjesto na koje su sredstva poslana. Povrat ćemo vam novac u roku od tri radna dana od vašeg zahtjeva za otkazivanje prijenosa sve dok sredstva već nisu podignuta ili položena na račun primatelja.

G. Mjenjačnice

Možemo odrediti tečaj valute i dodijeliti ga vašoj transakciji bez najave. Tečajevi se ponekad kolebaju i vi prihvaćate i prihvaćate sve rizike koji mogu proizaći iz takvih kolebanja. Ako dodijelimo devizni tečaj vašoj deviznoj transakciji, taj ćemo tečaj odrediti prema vlastitom nahođenju na temelju čimbenika za koje utvrdimo da su relevantni, uključujući, bez ograničenja, tržišne uvjete, tečajeve koje naplaćuju druge strane, naš željeni tečaj povrata, tržišni rizik, kreditni rizik i drugi tržišni, ekonomski i poslovni čimbenici te se može promijeniti u bilo kojem trenutku bez najave. Prihvaćate da se tečajevi za maloprodajne i komercijalne transakcije, kao i za transakcije izvršene nakon redovnog radnog vremena i vikendom, razlikuju od tečajeva za velike međubankarske transakcije izvršene tijekom radnog dana, kao što se može objaviti u The Wall Street Journal ili negdje drugdje. Tečajevi koje nude drugi distributeri ili ih mi ili drugi distributeri prikazujemo u drugim izvorima (uključujući mrežne izvore) mogu se razlikovati od naših tečajeva. Tečaj koji vam se nudi može se razlikovati od i vjerojatno niži od tečaja koji smo platili za stjecanje osnovne valute. Zadržavamo pravo odbiti obradu bilo kojeg zahtjeva za deviznom transakcijom.

Pružamo cjelovite cijene za tečajeve. Navedena cijena može uključivati ​​dobit, naknade, troškove, naknade ili druge naknade koje smo odredili prema vlastitom nahođenju. Razina naknade ili marže može se razlikovati za svakog kupca, a može se razlikovati za istog kupca, ovisno o metodi ili mjestu korištenja za izvršenje transakcije.

Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za naše tečajeve. Odricamo se bilo kakve odgovornosti za naše tečajeve, uključujući, bez ograničenja, izravni, neizravni ili posljedični gubitak i bilo kakvu odgovornost ako se naši tečajevi razlikuju od tečajeva koje nude ili prijavljuju treće strane ili ih mi nudimo u neko drugo vrijeme različito mjesto, za drugačiji iznos transakcije ili koji uključuje drugačiji medij za plaćanje (uključujući, ali ne ograničavajući se na novčanice, čekove, devizne doznake itd.).

6. Upozorenja o internetskom bankarstvu

A. Opće informacije

Pružamo tri vrste upozorenja:

 1. Općenita i sigurnosna upozorenja šalju vam se kada se na vašem računu izvrše važne promjene na mreži, poput promjene vaše e-adrese ili kućne adrese, telefonskog broja, internetskog ID-a ili lozinke ili neobične aktivnosti na kartici.
  • Općenita i sigurnosna upozorenja automatski se aktiviraju i šalju na vašu primarnu e-adresu. Ako odaberete, možete isključiti Opća upozorenja, ali ne i Sigurnosna upozorenja.  
 2. Automatska upozorenja pružaju vam važne obavijesti o računu, kao što su informacije o prijenosu novca, nedostatku sredstava ili dostupnosti izvoda bez papira.
  • Automatska upozorenja automatski se aktiviraju i šalju samo na vašu primarnu e-adresu. Možda nećete isključiti automatska upozorenja. 
 3. Upozorenja računa omogućuju vam da odaberete neobavezne poruke upozorenja za svoje račune, poput podsjetnika na plaćanje ili upozorenja o transakcijama za troškove kreditne ili debitne kartice.
  • Morate odabrati i aktivirati upozorenja o računu; upozorenja o računu možete isključiti u bilo kojem trenutku.

Upozorenja podliježu sljedećem: 

 • S vremena na vrijeme možemo dodati nova upozorenja ili otkazati stara upozorenja. Obično vas obavještavamo kada otkažemo upozorenja, ali nismo obvezni to učiniti. Budući da upozorenja nisu šifrirana, nikada nećemo uključiti vaš puni broj računa. Međutim, upozorenja mogu sadržavati vaše ime i neke informacije o vašim računima, poput stanja na računu ili datuma dospijeća. Svatko tko ima pristup vašim porukama mogao je pregledati informacije o upozorenju.
 • Upozorenja će se slati na adresu e-pošte koju ste naveli kao svoju primarnu adresu e-pošte za internetsko bankarstvo. Za općenita i sigurnosna upozorenja i upozorenja za račun, također možete odabrati da se oni šalju na sekundarnu adresu e-pošte, mobilni uređaj koji prihvaća tekstualne poruke ili mobilni uređaj koji može primati naša upozorenja za mobilne aplikacije putem sustava push obavijesti. Putem mobilnih aplikacija Marquette Capital Bank možete kontrolirati mobilnu dostavu obavijesti. Ako se vaša adresa e-pošte ili broj mobitela promijene, odgovorni ste za to da nas obavijestite o toj promjeni. Iako Marquette Capital Bank ne naplaćuje dostavu upozorenja, imajte na umu da vaš operater može nametnuti naknadu za tekst ili podatke.
 • Dajemo sve od sebe da pravodobno pružamo upozorenja s točnim informacijama, ali upozorenja mogu biti odgođena ili spriječena raznim čimbenicima izvan naše kontrole (poput kvarova sustava ili pogrešno usmjerene isporuke). Ne jamčimo isporuku ili točnost upozorenja. Slažete se da ne odgovaramo za kašnjenja, neuspjeh u isporuci ili pogrešno usmjerenu dostavu bilo kojeg upozorenja; za bilo kakve pogreške u sadržaju upozorenja ili za bilo koje radnje koje ste poduzeli ili niste poduzeli vi ili treća strana kao rezultat upozorenja.

B. Upozorenja o mobilnom tekstu

 1. Upozorenja o mrežnom bankarstvu putem tekstualnih poruka

Imate mogućnost dodavanja broja mobilnog telefona na svoj profil internetskog bankarstva. Dodavanjem broja mobilnog telefona na svoj profil internetskog bankarstva potvrđujete da ste vlasnik računa mobilnog telefona ili da imate odobrenje vlasnika računa za upotrebu broja mobilnog telefona za mrežno bankarstvo. Također pristajete na primanje upozorenja putem internetskog bankarstva pomoću tehnologije automatskog biranja i primanje tekstualnih poruka. Naknade za tekstualne poruke mogu se primjenjivati ​​ovisno o tarifi mobilnog operatera.


Možete poslati poruku STOP na 692632 u bilo kojem trenutku da zaustavite SMS tekstualna upozorenja koja ste aktivirali na stranicama Postavke upozorenja. Ova radnja neće utjecati na upozorenja poslana na vašu primarnu e-adresu. Da biste vratili tekstualna upozorenja, idite na stranice Postavke upozorenja i ponovno aktivirajte upozorenja. Za pomoć s SMS tekstualnim upozorenjima pošaljite riječ POMOĆ 692632.

 1. Sigurnosna upozorenja putem tekstualne poruke

Po potrebi možemo također poslati upozorenja o sigurnosnoj sigurnosti kreditne kartice, poslovne kreditne kartice i / ili debitne kartice na vaš broj mobitela. Tekstualna upozorenja dostavljat će se s kratkog kodnog broja koji je besplatan za krajnjeg korisnika (FTEU), međutim, podatkovne tarife mogu se primjenjivati ​​ovisno o vašem planu mobilnog operatera. U bilo kojem trenutku možete isključiti sigurnosna upozorenja slanjem riječi STOP na primjenjive kratke kodove u nastavku. Ako isključite upozorenja, automatski će se zaustaviti slanje svih sigurnosnih upozorenja. Ako trebate daljnju pomoć, pošaljite HELP na bilo koji od sljedećih kodova za više informacija.

Upozorenja o ograničenjima računa šalju se s kratkog koda 85594. Možete se odjaviti iz ovog upozorenja bilo kada slanjem poruke STOP na 85594. Isključivanjem ovog upozorenja automatski će se zaustaviti slanje ovih upozorenja o ograničenju računa. Pošaljite SMS s tekstom HELP za pomoć putem SMS-a.

Za informacije o našoj praksi privatnosti i sigurnosti i vezu do naše Obavijesti o privatnosti potrošača u SAD-u.

7. Postupci rješavanja pogrešaka za potrošačke račune

A. U slučaju pogrešaka ili pitanja o vašim elektroničkim transakcijama

Odmah nas kontaktirajte ako mislite:

 • Izvod ili evidencija transakcije su pogrešni
 • Trebate više informacija o transakciji koja je navedena na vašem izvodu
 • Neovlaštena osoba otkrila je vašu lozinku za mrežno bankarstvo
 • Netko je prebacio ili može prenijeti novac s vašeg računa bez vašeg dopuštenja

Moramo se čuti najkasnije 60 dana nakon što smo poslali PRVU izjavu u kojoj se pojavio problem ili pogreška (ili 90 dana ako se problem ili pogreška odnosi na prijenos s računa koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji).

Ako nam to usmeno kažete, možda ćemo od vas zatražiti da nam svoju žalbu ili pitanje pošaljete u pisanom obliku ili putem e-pošte u roku od deset (10) radnih dana (korisnici internetskog bankarstva mogu koristiti sigurnu mrežnu poštu). Kada nas kontaktirate, navedite sljedeće podatke:

 • Vaše ime i broj računa
 • Datum i dolarski iznos predmetne transakcije
 • Ime primatelja uplate ako je dotična transakcija plaćanje računa
 • Broj transakcije koji je dodijelilo mrežno bankarstvo, ako je dostupan
 • Opis transakcije u koju niste sigurni

Molimo što jasnije objasnite zašto vjerujete da postoji pogreška ili zašto su vam potrebne dodatne informacije.

Utvrdit ćemo je li se pogreška dogodila u roku od 10 radnih dana nakon što se javimo i odmah ćemo ispraviti pogrešku koju smo napravili. No ako nam zatreba više vremena, možda će nam trebati i do 45 dana da istražimo vašu žalbu ili pitanje. U ovom ćemo slučaju privremeno dodijeliti vaš račun u roku od 10 radnih dana za iznos za koji smatrate da je pogrešan, tako da ćete novac koristiti tijekom vremena koje nam treba da dovršimo istragu. Ako od vas zatražimo da žalbu ili pitanje podnesete u pisanom obliku, a pismo ne primimo u roku od 10 radnih dana, pridržavamo pravo da privremeno ne dodijelimo račun. Za pogreške koje uključuju nove račune može nam trebati do 90 dana da istražimo vašu žalbu ili pitanje i do 20 radnih dana da privremeno dodijelimo vaš račun.

Reći ćemo vam rezultate u roku od 3 radna dana nakon što završimo istragu. Ako zaključimo da nije došlo do pogreške, poslat ćemo vam pismeno objašnjenje. Možete zatražiti kopije dokumenata koje smo koristili u istrazi.

Ako je vaša transakcija bila prijenos novca (prijenos sredstava koji potrošač pokreće prvenstveno u osobne, obiteljske ili kućanske svrhe, određenom primatelju u stranoj zemlji), pogledajte postupke rješavanja pogrešaka u odjeljku 5.F.

B. Ograničenje odgovornosti za internetske bankarske transakcije

Odmah nam recite vjerujete li da je vaša lozinka za mrežno bankarstvo ugrožena ili je netko prebacio ili može prenijeti novac s vašeg računa bez vašeg dopuštenja. Najbolji način da svoj gubitak umanjite je da nas odmah nazovete. Neovlaštena uporaba vaših usluga internetskog bankarstva mogla bi prouzročiti gubitak cijelog novca na vašim računima, kao i bilo koji iznos dostupan u vašem planu zaštite od prekoračenja.

Nećete biti odgovorni za neovlaštene transakcije ako nas obavijestite u roku od 60 dana nakon izvoda koji pokazuje da vam je transakcija poslana poštom (ili 90 dana ako je transakcija bila s računa koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji). Ako to ne učinite, nećete moći vratiti novac koji ste izgubili neovlaštenom transakcijom koja se dogodi nakon završetka razdoblja od 60 dana (ili 90 dana ako je transakcija bila s računa koji se vodi u drugoj financijskoj instituciji), ako možemo pokazati da smo mogli zaustaviti transakciju da ste nas na vrijeme obavijestili. Ako nas dobar razlog (poput dugog putovanja ili boravka u bolnici) nije mogao reći, možda ćemo produljiti vremenska razdoblja.

Ako date svoj internetski ID i lozinku i odobrite ovlaštenje za obavljanje prijenosa osobi koja premašuje dano ovlaštenje, odgovorni ste za sve transakcije koje ta osoba obavlja, osim ako nas ne obavijestite da prijenosi te osobe više nisu autorizirani. Transakcije koje vi ili netko tko djeluje s vama pokrećete s prijevarnom namjerom također su autorizirane transakcije.

Napomena: Ova pravila o odgovornosti utvrđena su Uredbom E koja provodi savezni Zakon o elektroničkom prijenosu sredstava i ne odnosi se na poslovne račune. Naša politika odgovornosti u vezi s neovlaštenim transakcijama internetskog bankarstva na računima depozita potrošača može vam pružiti veću zaštitu, pod uvjetom da transakcije prijavite odmah. Također, državni zakon koji se primjenjuje na vaš račun može vam dati više vremena za prijavljivanje neovlaštene transakcije ili vam može pružiti veću zaštitu.

C. Naša odgovornost za neuspjeh u izvršenju transakcija

Ako ne izvršimo transakciju s vašeg računa ili s njega na vrijeme ili u točnom iznosu prema našem dogovoru s vama, odgovarat ćemo za vaše gubitke ili štetu. Međutim, postoje neke iznimke. Na primjer, nećemo biti odgovorni:

 • Ako, bez naše krivnje, na računu nemate dovoljno raspoloživih sredstava (ili raspoloživih sredstava prema vašem planu zaštite prekoračenja) ili kredita za pokrivanje transakcije ili prijenosa
 • Ako usluge internetskog bankarstva nisu radile ispravno i znali ste za kvar kad ste započeli transakciju ili prijenos
 • Ako su okolnosti izvan naše kontrole (poput požara ili poplave) spriječile transakciju ili prijenos, unatoč razumnim mjerama opreza koje smo poduzeli
 • Ako primatelj uplate ima kašnjenja u pošti ili obradu
 • Mogu postojati i druge iznimke koje nisu posebno spomenute

D. Naša odgovornost za ACH i žičane prijenose

Odredbe koje uređuju našu odgovornost za devizne doznake za isti radni dan i međunarodne prijenose potražite u odjeljku 5. Naša odgovornost za prijenose ACH za tri radna dana i prijenose ACH za sljedeći radni dan koji uključuje prijenos na ili sa potrošačkog računa banke Marquette Capital Bank je kako je opisano u ovom odjeljku 7.

8. Dodatne odredbe primjenjive samo na račune malih poduzeća

A. Zaštita pristupnih kodova

Ako mislite da je vaš pristupni kôd možda ugrožen ili ako vjerujete da je bilo neovlaštenih ili pogrešnih mrežnih aktivnosti u vezi s vašim računom, kontaktirajte nas na Info@marquettecapitalbank.com. Ako zovete izvan kontinentalnog dijela SAD-a, nazovite nas na adresu Info@marquetttecapitalbank.com.

Slažete se da možemo slati obavijesti i druge komunikacije, uključujući potvrde zaporke, na trenutnu adresu prikazanu u našoj evidenciji, bez obzira uključuje li ta adresa oznaku za dostavu pažnji bilo koje osobe. Nadalje se slažete da Marquette Capital Bank neće biti odgovorna ili odgovorna na bilo koji način ako podatke presretne neovlaštena osoba, bilo u tranzitu ili u vašem mjestu poslovanja. Pristajete na: 1) čuvanje zaporke na sigurnom i strogo povjerljivom, pružajući je samo ovlaštenim potpisnicima na vašim računima; 2) uputite svaku osobu kojoj date lozinku da je ne smije otkriti neovlaštenoj osobi; i 3) odmah nas obavijestite i odaberite novu lozinku ako smatrate da je vaša lozinka možda postala poznata neovlaštenoj osobi. Marquette Capital Bank neće snositi odgovornost prema vama za bilo kakvo neovlašteno plaćanje ili prijenos izvršen pomoću vaše zaporke koji se dogodi prije nego što nas obavijestite o mogućoj neovlaštenoj upotrebi i mi smo imali razumnu priliku postupiti po toj obavijesti. Možemo suspendirati ili otkazati vašu šifru čak i bez primanja takve obavijesti od vas, ako sumnjamo da se vaša lozinka koristi na neovlašten ili prijevaran način. Za tvrtke koje koriste dodatne usluge opisane u Dodatku za poslovne usluge, ovaj se odjeljak odnosi na sve lozinke za mrežno bankarstvo, uključujući one dodijeljene korisnicima ili administratorima. Odgovorni ste za sve transakcije koje ste izvršili vi i svi određeni korisnici, uključujući administratore, bez obzira na to jeste li izričito ovlastili transakcije ili ne. Ako nas obavijestite da osoba više nije ovlaštena, samo se transakcije koje ta osoba izvrši nakon vremena kada nas obavijestite smatraju neovlaštenima.

B. Priznanje komercijalno razumnih sigurnosnih postupaka

Korištenjem internetskog bankarstva prihvaćate i suglasni ste da ovaj ugovor utvrđuje sigurnosne postupke za transakcije elektroničkog bankarstva koji su komercijalno opravdani. Slažete se da ćete biti vezani uz upute, bilo ovlaštene ili neovlaštene, koje provodimo u skladu s ovim postupcima, osim ako nas prethodno niste obavijestili o mogućoj neovlaštenoj upotrebi kako je gore opisano (i imali smo razumnu priliku postupiti po takvoj obavijesti).

C. Ograničenje odgovornosti banke

Ako ne uspijemo ili odgodimo plaćanje ili prijenos u skladu s vašim uputama ili ako izvršimo plaćanje ili prijenos u pogrešnom iznosu koji je manji od iznosa prema vašim uputama, osim ako zakon ne zahtijeva drugačije, naša odgovornost bit će ograničena na kamate na iznos koji nismo pravovremeno platili ili prenijeli, računajući se od datuma na koji je trebalo izvršiti plaćanje ili prijenos do datuma kada je stvarno izvršen ili ste otkazali upute. Takve kamate možemo platiti vama ili namjeravanom primatelju uplate ili prijenosa, ali ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni objema stranama, a naše plaćanje bilo kojoj od strana u potpunosti će ispuniti bilo koju obvezu prema drugoj. Ako izvršimo plaćanje ili prijenos u pogrešnom iznosu koji premašuje iznos prema vašim uputama ili ako dopustimo neovlašteno plaćanje ili prijenos nakon što smo imali razumnog vremena da postupimo po vašoj obavijesti o mogućoj neovlaštenoj upotrebi kako je gore opisano, osim ako zakonom nije drugačije određeno, naša odgovornost bit će ograničena na povrat pogrešno plaćenog ili prenesenog iznosa, plus kamate na taj datum od datuma uplate ili prijenosa do datuma povrata, ali ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 60-dnevnu kamatu . Ako postanemo odgovorni za naknadu kamata prema ovom Ugovoru ili primjenjivom zakonu, takve kamate izračunavat će se na temelju prosječne stope saveznih fondova u Federalnoj rezervnoj banci u okrugu u kojem je sjedište Marquette Capital Bank za svaki dan dospijeća kamate, izračunato na temelju 360-dnevne godine. Ako zakonom nije drukčije određeno, Marquette Capital Bank neće vam odgovarati za posebne, neizravne ili posljedične štete, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit ili odvjetničke troškove, čak iako smo unaprijed obaviješteni o mogućnosti takve štete.

Za odredbe koje uređuju našu odgovornost za ACH ili žičane prijenose, pogledajte odjeljak 5.E gore.

9. Odricanje od jamstava, ograničenja odgovornosti i odštete

A. Odricanje od jamstva

OSIM DRUGOG DUŽNOG PREDMETA I PREDMIJENOG PRIMJENJIVOG ZAKONA, NITI NISMO NITI NAŠI DOBAVITELJI, UKLJUČUJUĆI NITI NJIHOVE VLASNIKE, DIREKTORE, SLUŽBENIKE ILI SREDSTVA, IZRAŽUJU ILI PODRAZUMIJU JAMSTVA KOJA ODSTAVUJU MI I NAŠI DOBAVITELJI IZRIČITO ODRICAMO SVA JAMSTVA BILO KOJA VRSTA, IZRIČITA, IMPLICIRANA, ZAVRŠNA ILI DRUGAČIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE SMEJUĆI, JAMSTVA ZA PRODAJU, PRIMERNOST ZA POSEBNU NAMENU ILI PRUŽENO. NITI NI NAŠI DOBAVLJAČI, UKLJUČUJUĆI NAŠE ILI NJIHOVE VLASNICE, DIREKTORE, SLUŽBENIKE ILI AGENTE, JAMČIMO DA USLUGE NEĆE BITI PREKINUTE, PRAVOVREMENO, SIGURNE ILI BESPLATNE GREŠKE ILI DA ĆE NEISPRAVCI BITI ISPRAVLJENI. USLUGE SE POSTAVLJAJU NA "KAKO JESU" I "KAO DOSTUPNO". U SVRHU OVOG UGOVORA, „DOBAVLJAČ (I)" ZNAČI BILO KOJEG TREĆEG DAVAČA USLUGA, MREŽU ILI FINANCIJSKU INSTITUCIJU PARTNERA MOŽEMO SE OBVEZATI DA ĆEMO IZVRŠITI FUNKCIJE ZA NAS PO OVOM UGOVORU.

NITI NISMO NITI NAŠI DOBAVLJAČI, UKLJUČUJUĆI NAŠE ILI NJIHOVE VLASNICE, DIREKTORE, SLUŽBENIKE ILI AGENTE, JAMČIMO DA JE WEB STRANICA ILI SERVER KOJI IH ČINI DOSTUPNIM BEZ VIRUSA ILI OSTALIH ŠTETNIH KOMPONENTA. POSTOJATE CIJELI TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISA, POPRAVKA ILI ISPRAVKE PROBLEMA PROIZVODENIH VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA.

B. Ograničenje odgovornosti

OSIM OVOG DRUGOG DAVANJA I TEME PRIMJENJIVOG ZAKONA, MI NITI NI NAŠI DOBAVNICI NITI NEĆEMO NI NAŠI VLASNICI, NITI NJIHOVI DIREKTORI, DUŽNICI ILI AGENTI NE ODGOVARAJU ZA BILO KOJU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, UKLJUČUJUĆI, UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI OSTALE neizravne štete nastale iz (I) BILO KOJE TRANSAKCIJE IZVRŠENE ILI POMOĆE USLUGA; (II) BILO KOJA POTRAŽIVANJA PRIHVATLJIVA U POGREŠKAMA, PROPUSTU ILI OSTALIM NETOČNOSTIMA U OPISANIM ILI PRUŽANIM USLUGAMA, (III) NEOVLAŠTENI PRISTUP ILI IZMJENI VAŠIH PRIJENOSA ILI PODATAKA ILI (IV) BILO KOJE DRUGO POTRAŽNJE U VEZI S USLUGAMA ČAK I DA SMO ILI NAŠI DOBAVITELJI SAVJETENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. AKO STE NEZADOVOLJNI USLUGAMA ILI UVJETIMA OVOG UGOVORA, VAŠ JEDINSTVENI I EKSKLUZIVNI LIJEK JE PRESTANAK KORIŠTENJA USLUGA.

DALJE, NE SMEMO ODGOVORITI VAMA NITI NITI TREĆOJ STRANI ZA NEISPROVEDJENJE PRIJENOSA ILI IZVRŠENJA POVEZANOG AKTA AKO JE TAKAV PROPUST IZVOD UZROKA ILI UVJETA IZVAN NAŠEG RAZUMNOG UPRAVLJANJA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, RIURA VOJNA ILI NACIONALNA HITNA RIJEČ, BOŽJA DJELA, PRIRODNE KATASTROFE. POŽAR, IZLAZI RAČUNALA ILI POVEZANE OPREME, KARANTINE, PANDEMIJA. ILI NEUSPJEH METODA PRIJEVOZA ILI KOMUNIKACIJE ILI NAPAJANJA. 

U ONIM DRŽAVAMA U KOJIMA SE ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE MOŽDA NE PRIMJENJUJE BILO KOJA ODGOVORNOST NAMA ILI NAŠIH DOBAVITELJA, UKLJUČUJUĆI NAŠE ILI NJIHOVE VLASNIKE, DIREKTORE, UREDNIKE I AGENCE OSTARI OSTARI OBIM DOZVOLJEN ZAKONOM, ALI NE, NIKADA NIJE PRETEČEN STO DOLARA (100.00 USD).

C. Naknada štete

Priznajete i suglasni ste da ste osobno odgovorni za svoje ponašanje tijekom korištenja Usluga, a osim ako nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom, pristajete obeštetiti, obraniti i smatrati neškodljivim nas, naše dobavljače, uključujući naše ili njihove vlasnike, direktore, službenike, agenti iz i protiv svih zahtjeva, gubitaka, troškova, štete i troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na izravne, slučajne, posljedične, uzorne i neizravne štete) i razumne odvjetničke naknade koje proizlaze iz ili proizlaze iz vaše upotrebe, zlouporabe, pogreške ili nemogućnost korištenja Usluga, ili bilo kakvo kršenje uvjeta ovog Ugovora ili kršenje bilo kojeg predstavljanja ili jamstva sadržanih u ovom Ugovoru.

Odredbe odjeljaka 9.A, B i C preživjet će prestanak važenja ovog Ugovora.

10. Ostali uvjeti i odredbe

A. Naknade za uslugu

Ako ovim Ugovorom ili vašim primjenjivim ugovorima o računu i rasporedom naknada nije drugačije predviđeno, za pristup povezanim računima s Uslugom ne naplaćuje se usluga.

Uz naknade koje su već opisane u ovom Ugovoru, imajte na umu da, ovisno o načinu na koji pristupate Uslugama, možda ćete platiti i sljedeće:

 • Uobičajene naknade za račun i naknade za usluge, poput zahtjeva za zaustavljanjem plaćanja, naloga za kopiranje čekova i naloga za kopiranje izvoda računa.
 • Naknade davatelja internetskih usluga.
 • Naknade za bežični operater.
 • Nedovoljna naknada za novac, vraćeni artikl, prekoračenje ili slična naknada mogu se primijeniti i ako zakažete plaćanja ili prijenose, a vaše raspoloživo stanje nije dovoljno za obradu transakcije na predviđeni datum ili, u slučaju osobnog čeka koji se koristi za plaćanje računa, na datum kada nam je ček predočen za plaćanje.

B. Radno vrijeme

Usluge su dostupne 365 dana u godini i 24 sata dnevno, osim tijekom održavanja i nadogradnje sustava. Kada se to dogodi, poruka će se prikazati na mreži kada se prijavite na mrežno bankarstvo. Naši pozivni centri dostupni su od ponedjeljka do petka od 7:00 do 10:00, te subotom i nedjeljom od 8:00 do 5:00 po lokalnom vremenu, isključujući blagdane i mogu se dobiti putem kontakt brojeva sadržanih u primjenjivi odjeljci ovog sporazuma. Također nas možete napisati na:

C. Poslovni dani

Za Usluge su naši radni dani od ponedjeljka do petka, isključujući blagdane. Samo za investicijske račune, promatrat će se sva zatvaranja i blagdani burze (poput Velikog petka), kao i državni praznici.

D. Promjene u sporazumu

Uvjete ovog Ugovora možemo dodati, izbrisati ili promijeniti u bilo kojem trenutku. Obavijestit ćemo vas o promjenama kada to zakonski zahtijeva i pokušat ćemo vas obavijestiti o prirodi bilo kakvih značajnih promjena, čak i kada to zakonski nije potrebno. Promjene možemo priopćiti poštom, e-poštom ili putem obavijesti na našoj web stranici, a ažurirani uvjeti učinit ćemo dostupnima na našoj web stranici. Slažete se da će nastavkom korištenja Usluga nakon datuma objavljivanja promjena na našem web mjestu takve promjene biti na snazi ​​za transakcije izvršene nakon tog datuma, bez obzira na to pristupate li web mjestu ili na neki drugi način primate stvarnu obavijest o promjenama. Ako se ne slažete s promjenom, možete prekinuti korištenje Usluga.

E. Otkazivanje

Usluge ostaju na snazi ​​dok ih ne ukinete vi ili Marquette Capital Bank. Možete otkazati jednu ili više svojih Usluga u bilo kojem trenutku tako da nas pismeno obavijestite o svojoj namjeri da otkažete putem sigurne pošte putem mrežnog bankarstva ili nazvanjem korisničke službe na Infor@marquettecapitalbank.com. Za račune malih tvrtki. Ovo se otkazivanje odnosi na vaše Usluge i ne ukida vaše račune banke Marquette Capital. Preporučujemo da otkažete sva planirana plaćanja prije nego što nas obavijestite da prekidate uslugu. U suprotnom, Marquette Capital Bank će otkazati sve zakazane isplate u roku od dva (2) radna dana od datuma kada primimo vaš zahtjev za ukidanjem usluge. Ako zatvorite svoj primarni tekući račun ili ako više nema nijednog računa koji ispunjava uvjete povezan s vašom uslugom, otkazat će se sve neobrađene uplate. Usluge će također prestati ako zatvorite sve račune povezane s vašim profilom internetskog bankarstva.

U bilo kojem trenutku možemo prekinuti vaše sudjelovanje u bilo kojoj ili svim vašim uslugama iz bilo kojeg razloga, uključujući neaktivnost. Pokušat ćemo vas unaprijed obavijestiti, ali to nismo dužni učiniti.

F. Otkrivanje podataka o računu

Informacije o vašim računima možemo otkriti agencijama za prijavljivanje potrošača i drugim osobama ili agencijama koje, prema našoj procjeni, imaju legitimnu svrhu pribavljanja informacija, kao što je detaljnije opisano u ugovoru o računu za primjenjivi račun.

Upisom u mrežno i mobilno bankarstvo automatski ćete biti upisani u program nagrađivanja trgovaca Banke, Deals, pri čemu će Banka dijeliti anonimne podatke o transakcijama s dobavljačima kako bi vam olakšali sudjelovanje u programu nagrađivanja i predstavili ponude koje mogu biti od interesa. tebi. Sudjelovanjem u ponudama, Banka će također dijeliti anonimne podatke o transakcijama s trgovcima koji sudjeluju, trećim stranama i mrežama kartica radi upravljanja vašim pogodnostima i nagradama. Kao i uvijek, podatke koji otkrivaju identitet koristit ćemo samo ako je to potrebno i u skladu s našom mrežnom obavijesti o privatnosti.

Korištenjem naših usluga ovlašćujete svog bežičnog operatera (AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular, Verizon ili bilo koji drugi brendirani bežični operater) da koristi, ili otkriva ili drugi subjekti koji rade s Marquette Capital Bank, svoj mobilni uređaj broj, ime, adresa, e-adresa, status mreže, vrsta kupca, uloga kupca, vrsta naplate, identifikatori mobilnih uređaja (IMSI i IMEI) i drugi detalji o pretplatniku i uređaju, ako su dostupni, ako su dostupni u skladu s pravilima o privatnosti vašeg mobilnog operatera, za vrijeme trajanja našeg poslovnog odnosa samo da bismo pomogli u potvrdi vašeg identiteta i zaštitili se ili spriječili stvarnu ili potencijalnu prijevaru ili neovlašteno korištenje naših usluga.

Podatke koji otkrivaju identitet koristit ćemo samo u skladu s internetskom Obavijesti o privatnosti i Obavijesti o privatnosti potrošača. Za više informacija posjetite našu web stranicu na https://marquettecapitalbank.com/privacy-policy-2/

Sigurnost i zaštitu vaših podataka stavljamo kao glavni prioritet. Možete pristupiti našoj internetskoj Obavijesti o privatnosti i Obavijesti o privatnosti potrošača, koje su ovom referencom ugrađene u ovaj Ugovor i čine ga dijelom ovog Ugovora.

G. Suglasnost za pružanje elektroničkih komunikacija

Kao dio registracije za internetsko bankarstvo, pristali ste na Otkrivanje elektroničkih komunikacija internetskog bankarstva ("Otkrivanje e-komunikacija") što nam omogućuje da vam elektroničkim putem pružamo komunikacije povezane s računom. Sukladno ovom pristanku, ove ćemo komunikacije dostaviti elektroničkim putem postavljanjem komunikacije u vaš sigurni poštanski sandučić mrežnog bankarstva ili na našu web stranicu, slanjem na vašu e-adresu ili drugim elektroničkim sredstvima. Odgovorni ste za pružanje valjane adrese e-pošte koja prihvaća isporuku elektroničkih komunikacija i morate nas obavijestiti o svim promjenama ili ažuriranjima svoje adrese e-pošte. Slažete se da smo vam nakon slanja e-pošte ili objavljivanja komunikacije na našoj web stranici dostavili komunikaciju u obliku koji možete zadržati. Imate mogućnost pregledavanja, spremanja ili ispisa PDF verzija dokumenata vašeg računa s web mjesta putem stolnog računala, tableta ili mobilnog uređaja.