Ne trebate brinuti o dugovima sa Zajmom životnog osiguranja!

Životno osiguranje zajma za kuće

Predviđeno za podmirivanje duga kod banke Marquette Capital u slučaju smrti u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja osiguranja klijenata banke Marquette Capital Bank između 18 i 70 godina stambenim zajmom (osim onih s osiguranim zajmovima).

Svaki preostali iznos nakon što se naknada za osiguranje koristi za isplatu dugova kod Marquette Capital Bank isplaćuje se korisnicima navedenim na potvrdi.

Tekuće životno osiguranje prekoračenja

Predviđeno za podmirivanje duga kod banke Marquette Capital u slučaju smrti u bilo kojem trenutku u razdoblju osiguranja klijenata banke Marquette Capital između 18 i 75 godina starosti koji su otvorili i počeli koristiti tekući račun prekoračenja.

Svaki preostali iznos nakon što se naknada za osiguranje koristi za isplatu dugova kod Marquette Capital Bank isplaćuje se korisnicima navedenim na potvrdi.

Životno osiguranje zajma vozila

Predviđeno za podmirivanje duga kod Marquette Capital Bank u slučaju smrti u bilo kojem trenutku u razdoblju osiguranja kupaca Marquette Capital Bank između 18 i 70 godina potrošačkim zajmom (osim za one s osiguranim zajmovima).

Svaki preostali iznos nakon što se naknada za osiguranje koristi za isplatu dugova kod Marquette Capital Bank isplaćuje se korisnicima navedenim na potvrdi.

Životno osiguranje potrošačkih zajmova

Predviđeno za podmirivanje duga kod Marquette Capital Bank u slučaju smrti u bilo kojem trenutku u razdoblju osiguranja kupaca Marquette Capital Bank između 18 i 75 godina potrošačkim zajmom (osim za one s osiguranim zajmovima).

Svaki preostali iznos nakon što se naknada za osiguranje koristi za isplatu dugova kod Marquette Capital Bank isplaćuje se korisnicima navedenim na potvrdi.