Obvezno osiguranje od odgovornosti za liječnike, specijaliste i stomatologe u našoj banci

Od 30. srpnja 2010 .; Osiguranje od profesionalne odgovornosti sada je obvezno za liječnike. Naša banka osigurava osiguranje za liječnike, stomatologe i specijaliste koji su zakonski definirani kao takvi koji rade u neovisnim, javnim ili privatnim institucijama protiv šteta podnesenih protiv njih tijekom njihovih profesionalnih aktivnosti i svih sudskih troškova i kamata na njih.

Saznajte više kliknite ovdje