Volimo svoj tim. I očito, oni nas vole. Pogledajte njihove priče o tome kako su im pomogli da napreduju. Radujemo se suradnji s vama za sve vaše bankarske potrebe.

OBRATITE SE ODBORU DIREKTORA

Osobe koje žele komunicirati s Upravnim odborom, bilo kojim direktorom, neupravnim članovima Odbora kao grupom ili bilo kojim odborom Odbora trebaju poslati pismo korporativnom tajniku u Marquette Capital Bank Inc, Korporativni centar poštom ili poslati elektroničkim putem e-poštom na BOD@MarquetteCapitalBank.com s pozivom na BPK, slijedi imenom ili položajem. Pismo treba naznačiti kome je komunikacija namijenjena. Korporativni tajnik ili tajnik imenovanog odbora mogu razvrstati ili sažeti komunikacije prema potrebi. Komunikacije koje su komercijalne molbe, žalbe kupaca, nesuvisle ili nepristojne neće se dostavljati Odboru niti bilo kojem direktoru ili odboru Odbora.