Rydyn ni'n caru ein tîm. Ac mae'n debyg, maen nhw'n ein caru'n ôl. Gwyliwch eu straeon am sut y gwnaethon nhw eu helpu i fwrw ymlaen. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi ar gyfer eich holl anghenion bancio.

CYSYLLTWCH Â BWRDD Y CYFARWYDDWYR

Dylai unigolion sy'n ceisio cyfathrebu â'r Bwrdd Cyfarwyddwyr, unrhyw gyfarwyddwr, aelodau nad ydynt yn aelodau rheoli o'r Bwrdd fel grŵp neu unrhyw bwyllgor o'r Bwrdd anfon llythyr at yr Ysgrifennydd Corfforaethol yn Marquette Capital Bank Inc, Canolfan Gorfforaethol trwy'r post neu anfon electronig e-bostiwch BOD@MarquetteCapitalBank.com gyda Chyfeiriad at BOD yn dilyn enw neu swydd. Dylai'r llythyr nodi i bwy y bwriedir y cyfathrebiad. Gall yr Ysgrifennydd Corfforaethol neu ysgrifennydd y pwyllgor dynodedig ddidoli neu grynhoi'r cyfathrebiadau fel y bo'n briodol. Ni fydd cyfathrebiadau sy'n deisyfiadau masnachol, cwynion cwsmeriaid, anghysegredig neu anweddus yn cael eu cyfleu i'r Bwrdd nac unrhyw gyfarwyddwr neu bwyllgor o'r Bwrdd.